Akredytowana Jednostka Certyfikująca - certyfikat akredytacji nr AC 157
Europejska Jednostka Notyfikowana nr 2311

Certyfikacja Wyrobów Budowlanych

image

Wyroby budowlane

Wyroby budowlane mogą być wprowadzane do obrotu z wykorzystaniem krajowej lub europejskiej procedury postępowania.

O tym, jaka procedurę przyjąć i tym samym do jakich regulacji prawnych się odnieść decyduje dokument odniesienia.

Jeżeli wyrób budowlany objęty jest krajową specyfikacją techniczną, tj. polską normą lub krajową oceną techniczną wówczas powinien być wprowadzony zgodnie z krajową procedurą wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu.

Jeżeli wyrób budowlany objęty jest zharmonizowaną specyfikacją techniczną, tj. normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną wówczas powinien być wprowadzony zgodnie z europejską procedurą wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu.