Akredytowana Jednostka Certyfikująca - certyfikat akredytacji nr AC 157
Europejska Jednostka Notyfikowana nr 2311

Publikacje

image
Poradnik

Standard Techniczny

Wykonywanie i pielęgnacja betonu w warunkach obniżonych temperatur jest praktycznym poradnikiem przeznaczonym głównie dla wykonawców, projektantów i inwestorów. Zawarte w Standardzie wytyczne pomogą także w pracy wszystkim, którzy beton projektują, wykonują, transportują, wbudowują i zajmują się jego pielęgnacją. Standard powstał z myślą żeby pomóc użytkownikom betonu świadomie unikać niekorzystnych, a jednocześnie bardzo kosztownych konsekwencji niewłaściwego postępowania z betonem w obniżonych temperaturach. Koszty naprawy czy niedotrzymania terminu, to najpoważniejsze skutki złego wykonania i pielęgnacji betonu.

Jak zamówić:

1_biala

Standard można zakupić
poprzez wysłanie
zamówienia na adres email:
sekretariat@imbitb.pl

2_biala

Koszt 1 egzemplarza
19 zł + VAT (5%)
+ koszty wysyłki

Minimalne zamówienie:
5 egzemplarzy

3_biala

Koszt wysyłki zostanie
podany w potwierdzeniu
przyjęcia zamówienia.

Koszt zależy od ilości
zamawianych egzemplarzy
i formy płatności.

4_biala

Zamówienie jest realizowane
po potwierdzeniu
całkowitych kosztów.

IKONKA_linki

Linki:

USTAWODAWSTWO KRAJOWE

UJEDNOLICONY TEKST USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji

USTAWA o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA w sprawie krajowych ocen technicznych

Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU
z dnia 21 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym​

USTAWODAWSTWO EUROPEJSKIE

ZHARMONIZOWANE SPECYFIKACJE TECHNICZNE