Akredytowana Jednostka Certyfikująca - certyfikat akredytacji nr AC 157 | Europejska Jednostka Notyfikowana nr 2311
Akredytowany Organizator Badań Biegłości PT 009

Certyfikacja wyrobów budowlanych

Wyroby budowlane mogą być wprowadzane do obrotu z wykorzystaniem krajowej lub europejskiej procedury postępowania. O tym, jaka procedurę przyjąć i tym samym do jakich regulacji prawnych się odnieść decyduje dokument odniesienia.

Jeżeli wyrób budowlany objęty jest krajową specyfikacją techniczną, tj. polską normą lub krajową oceną techniczną wówczas powinien być wprowadzony zgodnie z krajową procedurą wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu.

Jeżeli wyrób budowlany objęty jest zharmonizowaną specyfikacją techniczną, tj. normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną wówczas powinien być wprowadzony zgodnie z europejską procedurą wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu.

Pliki do pobrania

Wyroby budowlane wprowadzane do obrotu w systemie krajowym

Podstawa prawna: Ustawa o wyrobach budowlanych wraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (wraz z późn. zm.)

1. Wniosek

2. Program certyfikacji

Program certyfikacji

Wyroby budowlane wprowadzane do obrotu w systemie europejskim

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

1. Wniosek

2. Program certyfikacji

Program certyfikacji

3. Zasady stosowania numeru jednostki notyfikowanej

Zasady stosowania numeru jednostki notyfikowanej

Certyfikaty cofnięte, zawieszone

Nr certyfikatuDokument odniesieniaNazwa producentaAdres producentaData wydaniaData cofnięcia / zawieszeniaPrzyczynaStatus
2311-CPD-021PN-EN 12620, PN-EN 13043, PN-EN 13242, PN-EN 13450Cemex Polska Sp. z o.o.Al. Jerozolimskei 212A, 02-486 Warszawa. Zespół Kopalni Gołaszyce, 58-124 Marcinowice31-05-201202-04-2013zakończenie produkcjiCofnięto
2311-CPD-015PN-EN 12620, PN-EN 13043GTW DREKAR Paweł Kasiarz Rokitkiul. Tczewska 63, 83-100 Tczew19-03-201214-06-2013zakończenie produkcjiCofnięto
PC 006-BDPN-EN 206Cemex Polska Sp z o.o. Wytwórnia Betonu Towarowego, K020, 03-194 Warszawa, ul.Konwaliowa 1120-01-201001-01-2013Cofnięto
PC 007-BDPN-EN 206Cemex Polska Sp z o.o19-04-201101-07-2013Cofnięto
PC 008-BDPN-EN 206Cemex Polska Sp z o.oWytwórnia Betonu Towarowego, K034, 72-600 Świnoujście, ul.Fińska 715-04-201101-07-2013Cofnięto
PC 010-BDPN-EN 206Cemex Polska Sp z o.oWytwórnia Betonu Towarowego, K043, WBT mobilna, 11.02.2011 - Goleniów -> Lotnisko15-04-201101-07-2013Cofnięto
PC 012-BDPN-EN 206Cemex Polska Sp. z o.o. Wytwórnia Betonu Towarowego K039 ul. Jana Sołtana 1, 72-602 Świnoujście15-04-201130-09-2019Cofnięto
PC 014-BDPN-EN 206Cemex Polska Sp z o.oWytwórnia Betonu Towarowego K005, 43-100 Tychy, ul.Fabryczna 222-04-201101-07-2013Cofnięto
PC 015-BDPN-EN 206Cemex Polska Sp. z o.o.Wytwórnia Betonu Towarowego K007 ul. Obrzeżna Północna 5b, 41-100 Mysłowice22-04-201101-07-2013Cofnięto
PC 015-BDPN-EN 206Cemex Polska Sp. z o.o.Wytwórnia Betonu Towarowego K007 ul. Obrzeżna Północna 5b, 41-100 Mysłowice22-04-201130-06-2019Cofnięto
PC 016-BDPN-EN 206Cemex Polska Sp. z o.o.Wytwórnia Betonu Towarowego K006 ul. Hagera 24b, 41-800 Zabrze22-04-201130-06-2019Cofnięto
PC 017-BDPN-EN 206Cemex Polska Sp. z o.o.Wytwórnia Betonu Towarowego K008 ul. Chemiczna 14, 41-100 Siemianowice Śląskie22-04-201130-06-2019Cofnięto
PC 018-BDPN-EN 206Cemex Polska Sp. z o.o.Wytwórnia Betonu Towarowego K056, 43-382 Bielsko Biała, ul.Ks.Londzina 115 Bielsko Biała22-04-201101-07-2013Cofnięto
PC 019-BDPN-EN 206Cemex Polska Sp. z o.o.Wytwórnia Betonu Towarowego, K057, 44-280 Rydułtowy, ul.Bohaterów Warszawy 152D22-04-201101-07-2013Cofnięto
PC 021-BDPN-EN 206Cemex Polska Sp. z o.o.Wytwórnia Betonu Towarowego K003 ul. Zawiła 59b, 30-390 Kraków09-05-201130-06-2019Cofnięto
PC 022-BDPN-EN 206Cemex Polska Sp. z o.o.Wytwórnia Betonu Towarowego K004 ul. Kazimierza Wielkiego 58, 32-400 Myślenice09-05-201130-06-2019Cofnięto
PC 023-BDPN-EN 206Cemex Polska Sp. z o.o.Wytwórnia Betonu Towarowego K094, 33-103 Tarnów, ul.Krzyska 106b09-05-201130-04-2015Cofnięto
PC 024-BDPN-EN 206Cemex Polska Sp. z o.o.Wytwórnia Betonu Towarowego, K076, 56-400 Oleśnica, ul.Krzywoustego 30f16-05-201101-07-2013Cofnięto
PC 027-BDPN-EN 206Cemex Polska Sp. z o.o.Wytwórnia Betonu Towarowego K012 ul. Dostawcza 10, 93-231 Łódź01-06-201105-03-2018Cofnięto
PC 031-BDPN-EN 206Cemex Polska Sp. z o.o.Wytwórnia Betonu Towarowego, K028, 83-400 Kościerzyna, ul.Składowa 206-06-201101-07-2013Cofnięto
PC 032-BDPN-EN 206Cemex Polska Sp. z o.o.Wytwórnia Betonu Towarowego, K015, 20-469 Lublin, ul.Budowlana 1306-06-201103-06-2016Cofnięto
PC 033-BDPN-EN 206Cemex Polska Sp. z o.o.Wytwórnia Betonu Towarowego, K015, 20-469 Lublin, ul.Budowlana 1306-06-201103-06-2016Cofnięto
PC 034-BDPN-EN 206Cemex Polska Sp. z o.o.Wytwórnia Betonu Towarowego, K022, 02-699 Warszawa, ul.Kłobucka 806-06-201101-07-2013Cofnięto
PC 035-BDPN-EN 206Cemex Polska Sp. z o.o.Wytwórnia Betonu Towarowego, K023, 02-981 Warszawa, ul.Zawodzie 1606-06-201101-07-2013Cofnięto
PC 037-BDCemex Polska Sp. z o.o.Wytwórnia Betonu Towarowego K030 ul.Podmiejska 15c, 66-400 Gorzów Wielkopolski20-06-201101-07-2013Cofnięto
PC 039-BDCemex Polska Sp. z o.o.Wytwórnia Betonu Towarowego K032 ul. Torowa 2, 61-350 Poznań20-06-201101-07-2013Cofnięto
PC 040-BDCemex Polska Sp. z o.o.Wytwórnia Betonu Towarowego, K033, 69-100 Słubice, ul.Torowa 120-06-201101-07-2013Cofnięto
PC-051-BDCemex Polska Sp. z o.o.Wytwórnia Betonu Towarowego K060 ul. Ciepłownicza 7, Rzeszów27-05-201530-06-2019Cofnięto
PC 063-BDLafarge Cement S.A. ul. Warszawska 110, 28-366 Małgoszcz WBT ul. Zawodzie 14, 02-981 Warszawa07-12-201529-12-2017wniosek organizacjiCofnięto
PC 064-BDLafarge Cement S.A. ul. Warszawska 110, 28-366 Małgoszcz WBT ul. Bieszczadzka 10, 35-082 Rzeszów07-12-201503-07-2017wniosek organizacjiCofnięto
PC 065-BDLafarge Cement S.A. ul. Warszawska 110, 28-366 Małgoszcz WBT ul. Mickiewicza 22, 41-605 Świętochłowice10-12-201503-07-2017wniosek organizacjiCofnięto
PC 066-BDLafarge Cement S.A. ul. Warszawska 110, 28-366 Małgoszcz WBT ul. Chmielewskiego 12, 70-028 Szczecin10-12-201503-07-2017wniosek organizacjiCofnięto
PC 068-BDLafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.oul. Iłżecka 24F, 02-135 Warszawa WBT ul. Banińska 1, Tuchom, 80-209 Chwaszczyno21-12-201504-11-2016wniosek organizacjiCofnięto
PC 069-BDLafarge Cement S.A. ul. Warszawska 110, 28-366 Małgoszcz WBT ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań21-12-201529-12-2017wniosek organizacjiCofnięto
PC 072-BDCemex Polska Sp. z o.o.Wytwórnia Betonu Towarowego K067 ul. Budowlana 13, 20-469 Lublin17-06-201630-06-2019wniosek organizacjiCofnięto
PC-080-BDCemex Polska Sp. z o.o.Wytwórnia Betonu Towarowego K009 ul. Nowolipki 3, 31-752 Kraków24-10-201630-06-2019wniosek organizacjiCofnięto
PC 087-BDLafarge Cement S.A. ul. Warszawska 110, 28-366 Małgoszcz WBT ul. Wielopole 7b, 80-556 Gdańsk02-12-201629-12-2017wniosek organizacjiCofnięto
PC 223-BDCemex Polska Sp. z o.o.Wytwórnia Betonu Towarowego K057 ul. Bohaterów Warszawy 152d, 44-280 Rydułtowy19-07-201830-06-2019wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-108AT/2013-02-2928 z dnia 08.03.2013 rPPHU Chekar S.C.Sękocin Stary, Al. Krakowska 100 05-090 Raszyn24-04-201712-03-2018koniec terminu ważności aprobatyCofnięto
157-UWB-114AT/2016-02-3210 IBDiM (4 CLAY)NASCON Sp. z o.o.ul. Harcerska 152, 43-100 Tychy 09-05-201716-04-2018koniec terminu ważności aprobatyCofnięto
157-UWB-116AT/2016-02-3200Cemex Polska Sp. z o.o.Zespół Żwirowni Borowce, 07-405 Troszyn09-05-201719-03-2018wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-146PN-EN 206+A1:2016-12P.P.M.B. BOSTA-BETON Sp. z o.o. WBT mobilna Sarny 5, 08-504 Ułęż18-09-201803-12-2018wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-190PN-EN 206+A1:2016-12Budokrusz S.A.Odrano Wola, ul. Osowiecka 47, 05-825 Grodzisk Mazowiecki WBT: Lubień 112302-03-201801-03-2019wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPD-010Certus Technologie Budowlane Sp. z o.o.ul. Płochocińska 19 03-191 Warszawa05-09-201131-08-2016wniosek organizacjiCofnięto
PC 011-WBIBDiM AT/2011-02-2731/1NASCON Sp. z o.o.NASCON Sp. z o.o. ul. Harcerska 152 43-100 Tychy12-12-201122-06-2016koniec terminu ważności aprobatyCofnięto
2311-CPD-013BALTEX – MATERIAŁY BUDOWLANEul. Pułaskiego 6, 81-368 Gdynia Zakład Przeróbki Kruszywa, Gdańsk, ul. Ku Ujściu19-12-201131-12-2015wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPD-015DREKAR Gdańsk KruszywaDREKAR Gdańsk Kruszywa19-09-201224-10-2013wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPD-021Cemex Polska Sp. z o.o.Zespół Kopalni Gołaszyce 58-124 Marcinowice31-05-201202-04-2013wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-023PN-EN 998-2:2012Górażdże Beton Sp. z o.o. WBT Wrocław 1 ul. Michalczyka 3, 53-657 Wrocław08-06-201207-08-2017wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPD-025Cemex Polska Sp. z o.o.Zakład Górniczy Olecko 19-401 Jaśki06-07-201224-08-2015wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPD-026PN-EN 15037-2+A1:2011Certus Technologie Budowlane Sp. z o.o.ul. Płochocińska 19 03-191 Warszawa29-06-201231-08-2016wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPD-030Kopania kruszyw MorenaKopania kruszyw Morena08-11-201224-10-2013wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-044Budimex S.A.WMB 10 Motycz, 21-008 Płouszowice Kolonia23-05-201316-09-2016wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-045Budimex S.A.WMB 09 ul. Bacholińska 11, 42-470 Siewierz23-05-201316-09-2016wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPD-049Cemex Polska Sp z o.o.Zakład Górniczy Łaznowska Wola18-06-201302-06-2014zakończenie produkcjiCofnięto
2311-CPR-057Granit IPGranit IP16-12-201323-01-2015wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-060Mawi Marcin Wiśniewski Szczecin (kruszywa)Mawi Marcin Wiśniewski Szczecin (kruszywa)21-03-201401-03-2015wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-108AT IBDiM AT/2013-02-2928PPHU Chekar S.C.Sękocin Stary, Al. Krakowska 100 05-090 Raszyn18-04-201412-03-2018koniec terminu ważności aprobatyCofnięto
2311-CPR-072PN-EN 13043:2004+AC:2004+Ap1:2010 PN-EN 13242+A1:2010Invest Polska Sp. z o o.o.Zakład Górniczy Gardyny ul. Gardyny, 14-120 Dąbrówno02-09-201407-09-2017wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-073PN-EN 12620+A1:2010 PN-EN 13043:2004+AC:2004+Ap1:2010Wojno Zbigniew Firma Handlowo-Usługowa "POL-KRUSZ"ul. Przemysłowa 9, 18-210 Szepietowo Zakład: Pokaniewo V 17-332 Milejczyce12-11-201426-05-2017wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-079PN-EN 13043:2004+AC:2004+Ap1:2010Cemex Polska Sp. z o.o.Kopalnia Gołaszyce10-03-201503-04-2017wniosek organizacjiCofnięto
PC 082- WBAT IBDiM AT/2014-02-3050P.H.U. TRANSKOM Robert Białdygaul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów Zakład: ul. Główna 4, 47-200 Kędzierzyn – Koźle17-07-201506-05-2019koniec terminu ważności aprobatyCofnięto
2311-CPR-084PN-EN 13108-1:2008Budimex S.A.WMB Z01 (BENNINGHOVEN TBA – 3000 U-C rok prod. 2008) Chociule 11, 66-200 Świebodzin20-08-201530-08-2017wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-085PN-EN 13043:2004+AC:2004+Ap1:2010Budimex SAWMB 11 Obora, 62-200 Gniezno25-08-201530-06-2017wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR- 086PN-EN 15258:2009ADZ Jacek Marczyńskiul. Tkacka 30, 34-120 Andrychów Zakład: ul. Wyzwolenia 2, 41-103 Siemianowice Śląskie07-09-201520-09-2017wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-087PN-EN 14992+A1:2012ADZ Jacek Marczyńskiul. Tkacka 30, 34-120 Andrychów Zakład: ul. Wyzwolenia 2, 41-103 Siemianowice Śląskie07-09-201520-09-2017wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-088PN-EN 771-3+A1:2015-10ADZ Jacek Marczyńskiul. Tkacka 30, 34-120 Andrychów Zakład: ul. Wyzwolenia 2, 41-103 Siemianowice Śląskie07-09-201520-09-2017wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-091PN-EN 12620+A1:2010 PN-EN 13043:2004+AC:2004+Ap1:2010 PN-EN 13242+A1:2010Arkadiusz Mejer Przedsiębiorstwo Wielobranżoweul. Sienkiewicza 9, Klukowa Huta, 83-322 Stężyca Zakład Górniczy Żuromino II, 83-322 Stężyca16-09-201531-12-2018wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-093PN-EN 998-2:2012P.P.M.B. BOSTA-BETON Sp. z o.o. WBT nr 31 ul. Zawiła 56, 30-390 Kraków26-10-201531-08-2018wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-094PN-EN 998-2:2016-12P.P.M.B. BOSTA-BETON Sp. z o.o. WBT nr 28 ul. Lwowska 38, 40-397 Katowice26-10-201531-08-2018wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-098PN-EN 998-2:2012P.P.M.B. BOSTA-BETON Sp. z o.o.WBT nr 12 ul. Nowy Świat 16C, 80-229 Gdańsk05-11-201531-12-2017wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-100PN-EN 998-2:2016-12P.P.M.B. BOSTA-BETON Sp. z o.oWBT nr 23 ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa10-11-201507-11-2018wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-102PN-EN 12620+A1:2010ANIRED-Kruszywa Sp.z o.o. ul. Nowa 4c, 98-400 Wieruszów Zakład: Kopalnia Żeleźnik i Żeleźnik 57-100 Strzelin10-11-201508-11-2016wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-108PN-EN 15258:2009P.P.H.U. POLAK Wieńczysław Polakul. Słowackiego 92, 42-300 Myszków31-12-201509-12-2016wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-111PN-EN 998-2:2012P.P.M.B. BOSTA-BETON Sp. z o.o.WBT nr 18 ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź17-03-201617-03-2017wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-120PN-EN 13043:2004+AC:2004+Ap1:2010Budimex S.A.Kopalnia Radziechów 59-516 Zagrodno25-04-201630-06-2017wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-121PN-EN 13043:2004+AC:2004+Ap1:2010Budimex S.A.WMB 08 63-200 Mieszków29-04-201622-05-2017wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-116AT IBDiM AT/2016-02-3200Cemex Polska Sp. z o.o.Zespół Żwirowni Borowce 07-405 Troszyn09-05-201619-03-2018koniec terminu ważności aprobatyCofnięto
157-UWB-114IBDiM AT/2016-02-3210NASCON Sp. z o.o.ul. Harcerska 152, 43-100 Tychy17-05-201616-04-2018koniec terminu ważności aprobatyCofnięto
2311-CPR-127PN-EN 12620+A1:2010Agrobud sp. z o.o.ul. Połczyńska 66, 75-816 Koszalin Zakład: Ratajki 10A, 76-004 Sianów23-05-201630-06-2018wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-143PN-EN 14991:2010Ensta Sp. z o.o.ul. Rybna 10, 42-300 Myszków Zakład: Nakło nad Notecią, ul. Leśna, 89-100 Paterek27-02-201719-03-2019wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-145PN-EN 13747+A2:2011Stropy KielceJęczydół 1C, 73-108 Kobylanka Zakład: ul. Krakowska 291, 25-801 Kielce20-04-201720-03-2019wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-152PN-EN 14991:2010Agrobud sp. z o.o.ul. Połczyńska 66, 75-816 Koszalin Zakład: ul. Szczecińska 42, 75-137 Koszalin30-05-201730-06-2018wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-161PN-EN 13747+A2:2011VENTUS SYSTEM Sp. z o. o.ul. Stefana Kóski 45, 43-512 Kaniów Zakład: ul. Czarna, 32-600 Oświęcim, Brzezinka30-06-201713-06-2018wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-172PN-EN 13043:2002+AC:2004+Ap1:2010POLAQUA Sp z o.o.ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno Zakład: Kopalnia Kruszyw Naturalnych "Kinowo"20-12-201705-11-2018wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-203PN-EN 14843:2009JMBP Prefabrykaty Sp. z o.o.Ul. Srebrna 12, 85-461 Bydgoszcz08-11-201808-01-2020Decyzja IMBiTBCofnięto
2311-CPR-204PN-EN 13225:2013-09JMBP Prefabrykaty Sp. z o.o.Ul. Srebrna 12, 85-461 Bydgoszcz08-11-201808-01-2020Decyzja IMBiTBZawieszono
2311-CPR-205PN-EN 14991:2010JMBP Prefabrykaty Sp. z o.o.Ul. Srebrna 12, 85-461 Bydgoszcz08-11-201808-01-2020Decyzja IMBiTBZawieszono
2311-CPR-206PN-EN 14992+A1:2012JMBP Prefabrykaty Sp. z o.o.Ul. Srebrna 12, 85-461 Bydgoszcz08-11-201808-01-2020Decyzja IMBiTBZawieszono
2133-CPR-141PN-EN 15258:2009PPUH MEGBUD Krzysztof CetnarKomorów 142 33-122 Wierzchosławice 30-11-201608-01-2020Wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-207PN-EN 15258:2009AR-Gips Sp. z o.o.Ul. Pilska 16 78-400 Szczecinek14-11-201808-01-2020Wniosek organizacjiZawieszono
2311-CPR-168PN-EN 12737+A1:2010+Ap1:2010PPHU Stryi Waldemar StryiWawrzyńcowice 12A, 47-370 Zielina Zakład produkcyjny: ul. Przemysłowa 3A, 48-200 Prudnik 03-10-201708-01-2020Cofnięto
157-UWB-210PN-EN 206P.P.H.U. Ryszard Mężykul. Jana Pawła II 44 33-300 Nowy Sącz WBT ul. Bazarowa 18 30-067 Kraków28-05-201802-07-2019Wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-211PN-EN 206P.P.H.U. Ryszard Mężykul. Jana Pawła II 44 33-300 Nowy Sącz WBT ul. Chwałowicka 64C 44-200 Rybnik 28-05-201802-07-2019Wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-209PN-EN 206P.P.H.U. Ryszard Mężykul. Jana Pawła II 44 33-300 Nowy Sącz WBT ul. Jana Pawła II 44 33-300 Nowy Sącz28-05-201802-07-2019Wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-043PN-EN 13108-1:2008 PN-EN 13108-5:2008 PN-EN 13108-6:2008Budimex S.A. ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa23-05-201323-01-2020zakończenie produkcjiCofnięto
2311-CPR-047PN-EN 13108-1:2008 PN-EN 13108-5:2008 PN-EN 13108-6:2008Budimex S.A. ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa10-06-201323-01-2020zakończenie produkcjiCofnięto
2311-CPR-052PN-EN 13108-1:2008 PN-EN 13108-5:2008 PN-EN 13108-6:2008Budimex S.A. ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa23-08-201323-01-2020Zakończenie produkcjiCofnięto
2311-CPR-058PN-EN 13108-1:2008 PN-EN 13108-5:2008 PN-EN 13108-6:2008Budimex S.A. ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa04-02-201423-01-2020Zakończenie produkcjiCofnięto
2311-CPR-114PN-EN 12620+A1:2010 PN-EN 13043:2004+AC:2004+Ap1:2010 PN-EN 13242+A1:2010 Direx Ireneusz i Dorota Prudzyńscy Sp. J. ul. Trakt Brzeski 152 05-070 Sulejówek21-03-201603-04-2020Zakończenie produkcjiCofnięto
2311-CPR-203PN-EN 14843:2009JMBP PREFABRYKATY Sp. z o.o. ul. Srebrna 12 85-461 Bydgoszcz08-11-201806-07-2020wniosek klientaCofnięto
2311-CPR-204PN-EN 13225:2013-09JMBP PREFABRYKATY Sp. z o.o. ul. Srebrna 12 85-461 Bydgoszcz08-11-201806-07-2020wniosek klientaCofnięto
2311-CPR-205PN-EN 14991:2010JMBP PREFABRYKATY Sp. z o.o. ul. Srebrna 12 85-461 Bydgoszcz08-11-201806-07--2020Wniosek klientaCofnięto
2311-CPR-206PN-EN 14992+A1:2012JMBP PREFABRYKATY Sp. z o.o. ul. Srebrna 12 85-461 Bydgoszcz08-11-201806-07-2020wniosek klientaCofnięto
2311-CPR-207PN-EN 15258:2009AR-Gips Sp. z o.o. ul. Pilska 16 78-400 Szczecinek14-11-201808-07-2020Wniosek klientaCofnięto
Wniosek klientaPN-EN 13242+A1:2010DMP Studio Dawid Pyziak ul. Tramwajowa 50 05-200 Zagościniec15-03-201901-10-2020brak możliwości przeprowadzenia inspekcjiCofnięto
2311-CPR-169PN-EN 13108-1:2008 PN-EN 13108-5:2008Kompania Górnicza Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 42 25-619 Kielceul. Chałubińskiego 42 25-619 Kielce23-10-201701.04.2020wniosek klientaZawieszono
2311-CPR-184PN-EN 1504-3:2006MC-Bauchemie sp. z o.o. ul. Prądzynskiego 20 63-000 Środa Wielkopolska08-06-201819.02.2021wniosek klientaCofnięto
2311-CPR-193PN-EN 12620+A1:2010KTK Łabiszyn sp. z o.o. ul. Spółdzielców 3 62-510 Konin03-09-201820.08.2020wniosek klientaZawieszono
2311-CPR-232PN-EN 12620+A1:2010 PN-EN 13242+A1:2010Tomasz Łukowski PHU ul. Kamieńska 5B 70-848 Szczecin24-05-201920-08-2020wniosek kientaZawieszono
157-UWB-192IBDiM-KOT-2017/0065Rejon Robót Drogowych Drog-Bud Sp. z o.o. ul. I Krasickiego 18A, 32-566 Alwernia02-03-201820-03-2020wniosek klientaCofnięto
157-UWB-421 PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05Budokrusz S.A. Odrano Wola, ul. Osowiecka 47 05-825 Grodzisk Mazowiecki 12-03-201830-09-2020 (dotyczy załącznika do certyfikatu 157-UWB-421; cofnięcie dla WBT - Al. Rataja 16, 96-100 Skierniewice)wniosek klienta Aktywny
157-UWB-421PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05Budokrusz S.A. Odrano Wola, ul. Osowiecka 47 05-825 Grodzisk Mazowiecki28-03-201830-09-2020 (dotyczy załącznika do certyfikatu 157-UWB-421; cofnięcie dla WBT - Wręcza 96-300 Żyrardów)wniosek klienta Aktywny
157-UWB-235PN-EN 206+A1:2016-12P.P.M.B. Bosta-Beton Sp. z o.o. ul. Ksawerów 30 02-656 Warszawa16-04-201803-02-2020 - (dotyczy załącznika do certyfikatu 157-UWB-235; cofnięcie dla WBT nr 17, ul. Gnieźnieńska 63, 61-021 Poznań)wniosek klienta Aktywny
157-UWB-235PN-EN 206+A1:2016-12P.P.M.B. Bosta-Beton Sp. z o.o. ul. Ksawerów 30 02-656 Warszawa16-04-201803-02-2020 - (dotyczy załącznika do certyfikatu 157-UWB-235; cofnięcie dla WBT mobilna, ul. Kąkolewska, 64-100 Leszno)wniosek klienta Aktywny
157-UWB-422PN-EN 14227-1:2013-10 PN-S-96012:1997 Budokrusz S.A. Odrano Wola, ul. Osowiecka 47 05-825 Grodzisk Mazowiecki10-05-201930.09.2020 - (dotyczy załącznika do certyfikatu 157-UWB-422; cofnięcie dla WBT Al. Rataja 16, 96-100 Skierniewice)wniosek klienta Aktywny
157-UWB-422PN-EN 14227-1:2013-10 PN-S-96012:1997 Budokrusz S.A. Odrano Wola, ul. Osowiecka 47 05-825 Grodzisk Mazowiecki10-05-201930.09.2020 - (dotyczy załącznika do certyfikatu 157-UWB-422; cofnięcie dla WBT Wręcza, 96-300 Żyrardów)wniosek klienta Aktywny
157-UWB-340PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05P.W.H.U. EMILEX ul. Ks. P. Jelinka 2 07-130 Łochów 21-06-201916-06-2020wniosek klienta Cofnięto
157-UWB-341PN-EN 14227-1:2013-10 PN-S-96012:1997 P.W.H.U. EMILEX ul. Ks. P. Jelinka 2 07-130 Łochów21-06-201916-06-2020wniosek klienta Cofnięto
157-UWB-347PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków26-06-201917-08-2020wniosek klienta Cofnięto
157-UWB-412PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05Betoniarnia Nowak Sp. z o.o., spółka komandytowa Pierwoszewo 10 64-510 Wronki28-10-201902-10-2020wniosek klienta Cofnięto
2311-CPR-089PN-EN 15037-1:2011+Ap1:2012UNIPOL CARBON-STEEL Sp. z o.o. ul. Piaskowa 1 44-164 Rzeczyce07.09.201522.10.2020wniosek OrganizacjiCofnięto
2311-CPR-232EN 12620:2002+A1:2008; EN 13242:2002+A1:2007Tomasz Łukowski PHUul. Kamieńska 5B, 70-848 Szczecin, Żwirownia Kłodzino 72-410 Golczewo24.05.201908.01.2021wniosek OrganizacjiCofnięto
2311-CPR-090PN-EN 15037-2+A1:2011UNIPOL CARBON-STEEL Sp. z o.o. ul. Piaskowa 1 44-164 Rzeczyce07.09.201522.10.2020wniosek OrganizacjiCofnięto
2311-CPR-066PN-EN 14991:2010Zakład Technologiczny RAPID Edyta Dąbrowska Budy Czarnockie 43 18-421 Piątnica02.05.201401.12.2020wniosek OrganizacjiZawieszono
2311-CPR-169PN-EN 13108-1:2008 PN-EN 13108-5:2008Kompania Górnicza Sp. z o.o.ul. Chałubińskiego 42, 25-619 Kielce23.10.201701.04.2020wniosek OrganizacjiZawieszono
2311-CPR-201PN-EN 12620+A1:2010 PN-EN 13242+A1:2010Firma "PACAK" Grzegorz Pacakul. Strażacka 16 98-338 Sulmierzyce29.10.201817.12.2020Wniosek Organizacji ( zakończenie produkcji)Cofnięto
2311-CPR-249PN-EN 12620+A1:2010 PN-EN 13242+A1:2010TRANSPOL LIDER sp. z o.o. sp. k.Łojewo 70 88-100 Inowrocław26.08.201928.10.2020wniosek OrganizacjiCofnięto
157-UWB-235PN-EN 206+A1:2016-12P.P.M.B. Bosta-Beton Sp. z o.o.ul. Ksawerów 30 02-656 Warszawa01.06.201703.02.2020 - (dotyczy załącznika do certyfikatu 157-UWB-235; cofnięcie dla ul. Cieplownicza 1b, 31-574 Kraków)wniosek OrganizacjiAktywny
157-UWB-235PN-EN 206+A1:2016-12P.P.M.B. Bosta-Beton Sp. z o.oul. Ksawerów 30 02-656 Warszawa01.06.201701.10.2019 - (dotyczy załącznika do certyfikatu 157-UWB-235; cofnięcie dlaul. Przemyslowa 10, 35-105 Rzeszów)wniosek OrganizacjiAktywny
157-UWB-235PN-EN 206+A1:2016-12P.P.M.B. Bosta-Beton Sp. z o.o. ul. Ksawerów 30 02-656 Warszawa07.08.201701.10.2019 - (dotyczy załącznika do certyfikatu 157-UWB-235; cofnięcie dla WBT mobilna, 32-434 Skomielna Biała)wniosek OrganizacjiAktywny
157-UWB-235PN-EN 206+A1:2016-12P.P.M.B. Bosta-Beton Sp. z o.o. ul. Ksawerów 30 02-656 Warszawa06.12.201701.10.2019 - dotyczy załącznika do certyfikatu 157-UWB-235; cofnięcie dla Bożejewice 10, 88-400 Żnin)wniosek OrganizacjiAktywny
157-UWB-235PN-EN 206+A1:2016-12P.P.M.B. Bosta-Beton Sp. z o.o. ul. Ksawerów 30 02-656 Warszawa01.06.201701.10.2019 - (dotyczy załącznika do certyfikatu 157-UWB-235; cofnięcie dla Sitkówka 26, 26-052 Nowinywniosek OrganizacjiAktywny
157-UWB-209PN-EN 206+A1:2016-12PPHU Ryszard Mężyk ul. Jana Pawła II 44 33-300 Nowy Sącz 28.05.201801.07.2019wniosek OrganizacjiCofnięto
157-UWB-210PN-EN 206+A1:2016-12PPHU Ryszard Mężyk ul. Jana Pawła II 44 33-300 Nowy Sącz28.05.201801.07.2019wniosek OrganizacjiCofnięto
157-UWB-211PN-EN 206+A1:2016-12PPHU Ryszard Mężyk ul. Jana Pawła II 44 33-300 Nowy Sącz 28.05.201801.07.2019wniosek OrganizacjiCofnięto
157-UWB-422PN-EN 14227-1:2013-10 PN-S-96012:1997Budokrusz S.A. Odrano Wola, ul. Osowiecka 47 05-825 Grodzisk Mazowiecki10.05.201930.09.2020 - (dotyczy załącznika do certyfikatu 157-UWB-422; cofnięcie dla WBT Al. Rataja 16, 96-100 Skierniewice)wniosek OrganizacjiAktywny
157-UWB-422PN-EN 14227-1:2013-10 PN-S-96012:1997 Budokrusz S.A. Odrano Wola, ul. Osowiecka 47 05-825 Grodzisk Mazowiecki10.05.201930.09.2020 - (dotyczy załącznika do certyfikatu 157-UWB-422; cofnięcie dla WBT Wręcza, 96-300 Żyrardów)wniosek OrganizacjiAktywny
157-UWB-346PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05BETONEX K. Czuba, M. Czuba Sp. J. ul. Samsonowicza 18E 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski26.06.201915.12.2020wniosek OrganizacjiCofnięto
157-UWB-012PN-EN 206+A1:2016-12Cemex Polska Sp z o.o ul. Krakowiaków 46 02-255 Warszawa21.09.201730.09.2018wniosek OrganizacjiCofnięto
157-UWB-147PN-EN 206+A1:2016-12Cemex Polska Sp z o.o ul. Krakowiaków 46 02-255 Warszawa21.09.201730.09.2018wniosek OrganizacjiCofnięto
157-UWB-368PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05BUDPOL Sp. z o.o.ul. Kopalniana 12j, 42-271 Częstochowa01.07.201918.02.2021 dotyczy załącznika do certyfikatu 157-UWB-368; cofnięcie dla WBT Wał Miedzeszyński/Południowa Obwodnica Warszawy)Aktywny
157-UWB-321PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05Cemex Polska Sp z o.o ul. Krakowiaków 46 02-255 Warszawa11.06.201924.03.2020 dotyczy załącznika do certyfikatu 157-UWB-321; cofnięcie dla WBT - Odcinek II drogi S17, 08-440 GocławAktywny
157-UWB-332PN-EN 14227-1:2013-10 PN-S-96012:1997 Dyckerhoff Sp. z o.o. ul. Zakładowa 3 25-052 Nowiny11.06.201909.01.2020dotyczy załącznika do certyfikatu 157-UWB-332; cofnięcie dla WBT 1115 ul. Górecka 31, 60-201 PoznańAktywny
157-UWB-332PN-EN 14227-1:2013-10 PN-S-96012:1997 Dyckerhoff Sp. z o.o. ul. Zakładowa 3 25-052 Nowiny11.06.201930.04.2020dotyczy załącznika do certyfikatu 157-UWB-332; cofnięcie dla WBT 1123 ul. Ciepłownicza , 98-300 WieluńAktywny
157-UWB-332PN-EN 14227-1:2013-10 PN-S-96012:1997 Dyckerhoff Sp. z o.o. ul. Zakładowa 3 25-052 Nowin11.06.201911.08.2020dotyczy załącznika do certyfikatu 157-UWB-332; cofnięcie dla WBT 1138 ul. Zakładowa 3, 25-052 NowinyAktywny
157-UWB-406PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05Thomas Beton Sp z o.o. ul. Zalewskiego 33 70-495 Szczecin17.09.201909.11.2020dotyczy załącznika do certyfikatu 157-UWB-406; cofnięcie dla WBT Grudziądz II - Droga Jeziorna 8, 86-300 GrudziądzAktywny
157-UWB-421PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05Budokrusz S.A. Odrano Wola, ul. Osowiecka 47 05-825 Grodzisk Mazowiecki12.12.201930.09.2020dotyczy załącznika do certyfikatu 157-UWB-421; cofnięcie dla WBT Wręcza, 96-300 Żyrardów oraz WBT Al. Rataja 16, 96-100 Skierniewice)Aktywny
157-UWB-422PN-EN 14227-1:2013-10 PN-S-96012:1997 Budokrusz S.A. Odrano Wola, ul. Osowiecka 47, 05-825 Grodzisk Mazowiecki12,12,201930.09.2020dotyczy załącznika do certyfikatu 157-UWB-422; cofnięcie dla WBT Wręcza, 96-300 Żyrardów oraz WBT Al. Rataja 16, 96-100 SkierniewiceAktywny
157-UWB-240PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05Dyckerhoff Sp. z o.o. ul. Zakładowa 3 25-052 Nowiny14.01.201909.01.2020dotyczy załącznika do certyfikatu 157-UWB-240; cofnięcie dla WBT ul. Górecka 31, 60-201 PoznańAktywny
157-UWB-240PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05Dyckerhoff Sp. z o.o. ul. Zakładowa 3 25-052 Nowiny14.01.201930.04.2020dotyczy załącznika do certyfikatu 157-UWB-240; cofnięcie dla WBT ul. Ciepłownicza 23, 98-300 WieluńAktywny
157-UWB-240PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05Dyckerhoff Sp. z o.o. ul. Zakładowa 3 25-052 Nowiny ul. Zakładowa 3 25-052 Nowiny14.01.201911.08.2020dotyczy załącznika do certyfikatu 157-UWB-240; cofnięcie dla WBT ul. Zakładowa 3, 26-052 NowinyAktywny
157-UWB-322PN-EN 14227-1:2013-10 PN-EN 14227-3:2013-10 PN-EN 14227-5:2013-10 PN-S-96012:1997 Cemex Polska Sp z o.o ul. Krakowiaków 46 02-255 Warszawa11.06.201924.03.2020dotyczy załącznika do certyfikatu 157-UWB-322; cofnięcie dla WBT K040 mobilna, 08-440 GocławAktywny
157-UWB-322PN-EN 14227-1:2013-10 PN-EN 14227-3:2013-10 PN-EN 14227-5:2013-10 PN-S-96012:1997 Cemex Polska Sp z o.o ul. Krakowiaków 46 02-255 Warszawa11.06.201912.10.2020dotyczy załącznika do certyfikatu 157-UWB-322; cofnięcie dla WBT K042 oraz K054 mobilna Budowa Drogi Ekspresowej S61 Świdry-Dobrzyce 18-507 Świdry-DobrzyceAktywny
157-UWB-320PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10Firma T.Z.M. Maziarz Stanisław, Trzpis Andrzej S. J. ul. Przemysłowa 10 39-300 Mielec31.05.201906.07.2020 - zawieszenie do 05.01.2021, 05.01.2021 - przedłużenie zawieszenia do 02.04.2021wniosek klientaZawieszono
2311-CPR-042PN-EN 13108-1:2008 PN-EN 13108-5:2008 PN-EN 13108-6:2008Budimex S.A. ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa23.05.201330.12.2020wniosek organizacjiZawieszono
2311-CPR-050PN-EN 13108-1:2008 PN-EN 13108-5:2008Budimex S.A. ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa17.07.201330.12.2020 wniosek organizacjiZawieszono
2311-CPR-135PN-EN 13108-1:2008 PN-EN 13108-5:2008Budimex S.A. ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa14.07.201630.12.2020 wniosek organizacjiZawieszono
2311-CPR-113PN-EN 12620+A1:2010 PN-EN 13043:2004+AC:2004+Ap1:2010 PN-EN 13242+A1:2010 Direx Ireneusz i Dorota Prudzyńscy Sp. J. ul. Trakt Brzeski 152 05-070 Sulejówek21.03.201605.03.2021zakończenie produkcjiCofnięto
157-UWB-215PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05Grapist Sp. J. Krzysztof Grad, Zbigniew Pisarski ul. Brzustowska 4 97-215 Inowłódz11.06.201831.03.2021wniosek OrganizacjiCofnięto
157-UWB-245PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265 + Ap1:2019-05HYDROBUDOWA-1 BETONIARNIA-LABORATORIUM Sp. z o.o. ul. Chlubna7 03-054 Warszawa20.03.201914.04.2021zakończenie produkcjiCofnięto
157-UWB-320PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10Firma T.Z.M. Maziarz Stanisław, Trzpis Andrzej S. J. ul. Przemysłowa 10 39-300 Mielec31.05.201919.03.2021wniosek OrganizacjiCofnięto
157-UWB-195PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05PPUH PREBET-BUD Sp. J. Piec Radosław ul. Wrocławska 105 63-400 Ostrów Wielkopolski11.06.201907.05.2021wniosek OrganizacjiCofnięto
157-UWB-321PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05Cemex Polska Sp z o.o ul. Krakowiaków 46 02-255 Warszawa11.06.201906.05.2021 dotyczy załącznika do certyfikatu 157-UWB-321; cofnięcie dla WBT - WBT K023, ul. Zawodzie 18, 02-981 WarszawaAktywny
157-UWB-322PN-EN 14227-1:2013-10 PN-EN 14227-3:2013-10 PN-EN 14227-5:2013-10 PN-S-96012:1997Cemex Polska Sp z o.o ul. Krakowiaków 46 02-255 Warszawa11.06.201906.05.2021 dotyczy załącznika do certyfikatu 157-UWB-322; cofnięcie dla WBT - WBT K023, ul. Zawodzie 18, 02-981 WarszawaAktywny
157-UWB-378PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05HYDROBUDOWA-1 BETONIARNIA-LABORATORIUM Sp. z o.o. ul. Chlubna 7 03-054 Warszawa09.07.201914.04.2021zakończenie produkcjiCofnięto
157-UWB-331PN-EN 14227-1:2013-10 PN-S-96012:1997 Grapist Sp. J. Krzysztof Grad, Zbigniew Pisarski ul. Brzustowska 4 97-215 Inowłódz11.06.201931.03.2021wniosek OrganizacjiCofnięto
2311-CPR-066PN-EN 14991:2010Zakład Technologiczny RAPID Edyta Dąbrowska Budy Czarnockie 43 18-421 Piątnica02.05.201418.05.2021wniosek OrganizacjiCofnięto
2311-CPR-141PN-EN 15258:2009PPUH MEGBUD Krzysztof Cetnar Komorów 142 33-122 Wierzchosławice30.11.201608.01.2020wniosek OrganizacjiCofnięto
2311-CPR-168PN-EN 12737+A1:2010+Ap1:2010PPHU Stryi Waldemar Stryi, Wawrzyńcowice 12A 47-370 Zielina03.10.201708.01.2020Wniosek OrganizacjiCofnięto
2311-CPR-169PN-EN 13108-1:2008 PN-EN 13108-5:2008Kompania Górnicza Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 42 25-619 Kielce23.10.201730.04.2021wniosek OrganizacjiCofnięto
2311-CPR-193PN-EN 12620+A1:2010KTK Łabiszyn sp. z o.o. ul. Spółdzielców 3 62-510 Konin03.09.201819.03.2021wniosek OrganizacjiCofnięto
2311-CPR-196PN-EN 12620+A1:2010 PN-EN 13043:2004+AC:2004+Ap1:2010 PN-EN 13242+A1:2010Cemex Polska Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 46 02-255 Warszawa17.09.201817.09.2019wniosek OrganizacjiCofnięto
2311-CPR-232PN-EN 12620+A1:2010 PN-EN 13242+A1:2010Tomasz Łukowski PHU ul. Kamieńska 5B 70-848 Szczecin24.05.201908.01.2021wniosek OrganizacjiCofnięto
2311-CPR-235PN-EN 12620+A1:2010Wydobywanie Piasku i Żwiru Elżbieta Lewandowska ul. Prosta 29 09-410 Płock11.06.201931.05.2021wniosek OrganizacjiCofnięto
2311-CPR-240PN-EN 998-2:2016-12HYDROBUDOWA-1 BETONIARNIA-LABORATORIUM Sp. z o.o. ul. Chlubna7 03-054 Warszawa09.07.201914.04.2021wniosek OrganizacjiCofnięto
2311-CPR-241PN-EN 998-2:2016-12HYDROBUDOWA-1 BETONIARNIA-LABORATORIUM Sp. z o.o. ul. Chlubna7 03-054 Warszawa09.07.201914.04.2021wniosek OrganizacjiCofnięto
2311-CPR-245PN-EN 13242+A1:2010"Kamień Warmiński" Monika Romanowska Kalis 4 11-320 Jeziorany19.07.201925.06.2021wniosek OrganizacjiCofnięto
2311-CPR-246PN-EN 13242+A1:2010Marek Romanowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Modliny 4 11-320 Jeziorany19.07.201925.06.2021wniosek OrganizacjiCofnięto
2311-CPR-214PN-EN 998-2:2016-12Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. ul. Zakładowa 3 26-052 Nowiny14-01-201907-06-2021wniosek OrganizacjiCofnięto
2311-CPR-244PN-EN 13108-1:2008 PN-EN 13108-5:2008 PN-EN 13108-6:2008PRD Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Opoczyńska 38 26-434 Gielniów18-07-201930-06-2020wniosek OrganizacjiCofnięto
157-UWB-360PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków27-06-201909-07-2021wniosek OrganizacjiCofnięto
157-UWB-397PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10STRABAG Sp. z o.o.ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków26-08-201904-10-2021wniosek Organizacji, zakończenie produkcjiCofnięto
157-UWB-398PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków13-07-202009-07-2021wniosek Organizacji, zakończenie produkcjiCofnięto
157-UWB-441PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków13-07-202009-07-2021wniosek OrganizacjiCofnięto
157-UWB-233PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05Łużyce Beton Sp. z o.o. ul. Pszczelna 9 61-658 Poznań 17.12.201821.10.2021wniosek OrganizacjiCofnięto
157-UWB-234PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05Łużyce Beton Sp. z o.o. ul. Pszczelna 9 61-658 Poznań 17.12.201821.10.2021wiosek OrganizacjiCofnięto
157-UWB-350PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10MIX-BET BETON Sp. z o.o.ul. Średzka 2A 62-020 Rabowice26.06.201908.09.2021wiosek OrganizacjiCofnięto
157-UWB-351PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10MIX-BET BETON Sp. z o.o. ul. Średzka 2A 62-020 Rabowice26.06.201908.09.2021wniosek OrganizacjiCofnięto
157-UWB-387PN-S-96012:1997 Łużyce Beton Sp. z o.o. ul. Pszczelna 9 61-658 Poznań 19.07.201921.10.2021wniosek OrganizacjiCofnięto
157-UWB-388PN-S-96012:1997 Łużyce Beton Sp. z o.o. ul. Pszczelna 9 61-658 Poznań 19.07.201921.10.2021wniosek OrganizacjiCofnięto
157-UWB-410AT IBIDM AT/2016-02-3248Chryso Polska Sp z o.o. Al. Niepodległości 18 02-653 Warszawa30.09.201927.10.2021wniosek OrganizacjiCofnięto
157-UWB-448PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05MS BUD Sp. z o.o. Sp. k. ul. Bronisława Czecha 77 04-555 Warszawa31.08.202030.07.2021wniosek OrganizacjiCofnięto
157-UWB-449PN-EN 14227-1:2013-10 MS BUD Sp. z o.o. Sp. k. ul. Bronisława Czecha 77 04-555 Warszawa31.08.202030.07.2021wniosek OrganizacjiCofnięto
157-UWB-494PN-EN 14227-1:2013-10 PN-S-96012:1997 PN-S-96014:1997 PN-S-06103:1997GÓRAŻDŻE BETON Sp. z o.o. ul. Cementowa 1, Chorula 47-316 Górażdże18.12.202030.06.2021wniosek OrganizacjiCofnięto
157-UWB-077PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05GÓRAŻDŻE BETON Sp. z o.o. ul. Cementowa 1, Chorula 47-316 Górażdże22.12.202030.06.2021wniosek OrganizacjiCofnięto
157-UWB-137PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05GÓRAŻDŻE BETON Sp. z o.o. ul. Cementowa 1, Chorula 47-316 Górażdże22.12.202030.06.2021wniosek OrganizacjiCofnięto
157-UWB-595PN-EN 14227-4:2013-10Geotrans S.A. ul. Zwycięska 20a/303 53-033 Wrocław17.02.202121.10.2021wniosek OrganizacjiCofnięto
2311-CPR-029PN-EN 12446:2011Certus Technologie Budowlane Sp. z o.o. ul. Płochocińska 19 03-191 Warszawa29.06.201228.12.2021wniosek OrganizacjiCofnięto
2311-CPR-042PN-EN 13108-1:2008 PN-EN 13108-5:2008 PN-EN 13108-6:2008Budimex S.A. ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa23.05.201330.06.2021wniosek OrganizacjiCofnięto
157-UWB-612PN-EN 14227-1:2013-10 BUDPOL Sp. z o.o. ul. Kopalniana 12j, 42-271 Częstochowa22.04.202111.03.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-187PN-EN 206+A1:2016-12 , PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej „PREFROW” Sp. z o.o. ul. Wiejska 7, 44-200 Rybnik22.02.201819.04.2022Wniosek organizacji - sprzedaż węzłaCofnięto
157-UWB-222PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05Żwir-Trans Agata Gierczyńska ul. Sportowa 4b, 98-220 Zduńska Wola16.07.201812.01.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-241PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05WALBET A.D.K. Walkowicz ul. Kobylińska 35, 63-910 Miejska Górka05.02.201931.03.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-258PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05WALBET ADK Walkowiak Sp. J. ul. Kobylińska 35, 63-910 Miejska Górka16.04.201931.03.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-259PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05WALBET ADK Walkowiak Sp. J. ul. Kobylińska 35, 63-910 Miejska Górka16.04.201931.03.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-260PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05WALBET ADK Walkowiak Sp. J. ul. Kobylińska 35, 63-910 Miejska Górka16.04.201931.03.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-261PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05WALBET ADK Walkowiak Sp. J. ul. Kobylińska 35, 63-910 Miejska Górka16.04.201931.03.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-262PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05WALBET ADK Walkowiak Sp. J. ul. Kobylińska 35, 63-910 Miejska Górka16.04.201931.03.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-262PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05WALBET ADK Walkowiak Sp. J. ul. Kobylińska 35, 63-910 Miejska Górka16.04.201931.03.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-313PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05TOPMIX Jankowski Jarosław Dzigorzew 10, 98-210 Sieradz24.05.201910.06.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-321PN-EN 206+A2:2021-08 , PN-B-06265:2022-08CEMEX Polska Sp z o.o ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa11.06.201917.01.2022 - usunięcie WBT K083 Antoniówka 56, 97-410 Kleszczów (mobilna) dotyczy załącznika do certyfikatu 157-UWB-321; cofnięcie dla WBT K083, Antoniówka 56, 97-410 KleszczówAktywny
157-UWB-322PN-EN 14227-1:2013-10 , PN-EN 14227-3:2013-10 , PN-EN 14227-5:2013-10 , PN-S-96012:1997 CEMEX Polska Sp z o.o ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa11.06.201917.01.2022 - usunięcie WBT K083 Antoniówka 56, 97-410 Kleszczów (mobilna) dotyczy załącznika do certyfikatu 157-UWB-322; cofnięcie dla WBT K083, Antoniówka 56, 97-410 KleszczówAktywny
157-UWB-323PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05GODEL BETON sp. z o.o. ul. Kępińska 3, 51-132 Wrocław11.06.201907.07.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-324PN-EN 14227-1:2013-10, PN-S-96012:1997, PN-S-96014:1997 GODEL BETON sp. z o.o. ul. Kępińska 3, 51-132 Wrocław11.06.201907.07.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-368PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05BUDPOL Sp. z o.o. ul. Kopalniana 12j, 42-271 Częstochowa01.07.201911.03.2022 - dotyczy załącznika do certyfikatu 157-UWB-368; cofnięcie dla Łomża, wydanie dla A18 Golnicecofnięcie dla Łomża, wydanie dla A18 GolniceAktywny
157-UWB-392PN-EN 14227-1:2013-10 , PN-S-96012:1997Żwir-Trans Agata Gierczyńska ul. Sportowa 4b, 98-220 Zduńska Wola02.10.201709.11.2020wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-428PN-EN 14227-3:2013-10 Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej „PREFROW” Sp. z o.o. ul. Wiejska 7, 44-200 Rybnik12.02.202019.04.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-432PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków07.04.202006.05.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-433PN-EN 14227-1:2013-10 STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków07.04.202006.05.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-440PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków07.07.202013.07.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-473PN-EN 14227-1:2013-10 , PN-S-96012:1997, PN-S-96014:1997, PN-S-06103:1997GÓRAŻDŻE BETON Sp. z o.o. ; WBT Bełchatów 1 ul. Montażowa 3, 97-427 Rogowiecul. Cementowa 1, Chorula, 47-316 Górażdże18.12.202029.04.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-098PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05GÓRAŻDŻE BETON Sp. z o.o. , WBT Bełchatów ul. Montażowa 3, 97-427 Rogowiecul. Cementowa 1, Chorula, 47-316 Górażdże22.12.202029.04.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-572PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05Wytwórnia Betonów i Prefabrykatów KKIM Sp. z o.o. ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice22.01.202102.03.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-576PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05SPEC-BET INVEST Karolina Włodarczyk Parszów, ul. Złotoglin 9125.01.202124.01.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-577PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05BUD-MAXI BET sp. z o.o. ul. Słowackiego 9, 32-020 Wieliczka25.01.202102.03.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-578PN-EN 14227-1:2013-10 , PN-S-96012:1997 BUD-MAXI BET sp. z o.o. ul. Słowackiego 9, 32-020 Wieliczka25.01.202102.03.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-603PN-EN 14227-1:2013-10, PN-S-96012:1997TOPMIX Jankowski Jarosław Dzigorzew 10 98-210 Sieradz16.03.20212022-06-10wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-628PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05Lafarge Cement S.A. ul. Warszawska 110, 28-366 Małgoszcz25.06.202106.04.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-153PN-EN 206+A1:2016-12Thomas Beton Sp z o.o. ul. Zalewskiego 33, 70-495 Szczecin02.10.201709.11.2020wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-029PN-EN 12446:2011Certus Technologie Budowlane Sp. z o.o. ul. Płochocińska 19 03-191 Warszawa29.06.201228.12.2021WNIOSEK ORGANIZACJICofnięto
2311-CPR-061EN 12620:2002+A1:2008 (odpowiednik krajowy PN-EN 12620+A1:2010) EN 13043:2002+AC:2004 (odpowiednik krajowy PN-EN 13043:2004+AC:2004+Ap1:2010) EN 13242:2002+A1:2007 (odpowiednik krajowy PN-EN 13242+A1:2010)LEN KRUSZYWA Sp.z o.o. ul. Niklowa 13, 70-747 Szczecin02.04.201431.03.2022ZAKOŃCZENIE PRODUKCJICofnięto
2311-CPR-147EN 12620:2002+A1:2008 (odpowiednik krajowy PN-EN 12620+A1:2010) EN 13043:2002+AC:2004 (odpowiednik krajowy PN-EN 13043:2004+AC:2004+Ap1:2010) EN 13242:2002+A1:2007 (odpowiednik krajowy PN-EN 13242+A1:2010)WALBET ADK Walkowiak Sp. J. ul. Kobylińska 35, 63-910 Miejska Górka04.05.201731.03.2022wniosek OrganizacjiCofnięto
2311-CPR-185PN-EN 998-2:2016-12Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. ul. Zakładowa 3, 26-052 Nowiny28.06.201824.05.2019przeniesiono na wspólny certyfikat 2311-CPR-214Cofnięto
2311-CPR-186PN-EN 998-2:2016-12Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. ul. Zakładowa 3, 26-052 Nowinyul. Zawodzie 9, 02-981 Warszawa 28.06.201824.05.2019przeniesiono na wspólny certyfikat 2311-CPR-214Cofnięto
2311-CPR-215EN 771-3:2011+A1:2015 (odpowiednik krajowy PN-EN 771-3+A1:2015-10)WALBET ADK Walkowiak Sp. J. ul. Kobylińska 35, 63-910 Miejska Górka05.02.201931.03.2022wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-216EN 13747:2005 + A2:2010 (odpowiednik krajowy PN-EN 13747+A2:2011)WALBET ADK Walkowiak Sp. J. ul. Kobylińska 35, 63-910 Miejska Górka05.02.201931.03.2022wniosek organizacji
2311-CPR-261EN 13108-1:2006 + AC:2008 (odpowiednik krajowy PN-EN 13108-1:2008) EN 13108-5:2006 + AC:2008 (odpowiednik krajowy PN-EN 13108-5:2008)MOSTOSTAL Warszawa S.A. ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa18.12.201928.06.2022zakończenie produkcjiCofnięto
2311-CPR-262EN 14843:2007 (odpowiednik krajowy PN-EN 14843:2009)WALBET ADK Walkowiak Sp. J. ul. Kobylińska 35, 63-910 Miejska GórkaZakład: WBT II 59-516 Zagrodno, Jadwisin19.12.201931.03.2022wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-280EN 13225:2013 (odpowiednik krajowy PN-EN 13225:2013-09)WALBET ADK Walkowiak Sp. J. ul. Kobylińska 35, 63-910 Miejska GórkaZakład: WBT II 59-516 Zagrodno, Jadwisin23.03.202031.03.2022wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-285EN 15258:2008 (odpowiednik krajowy PN-EN 15258:2009)WALBET ADK Walkowiak Sp. J. ul. Kobylińska 35, 63-910 Miejska GórkaZakład: WBT II 59-516 Zagrodno, Jadwisin08.05.202031.03.2022wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-032EN 12620:2002+A1:2008 (odpowiednik krajowy PN-EN 12620+A1:2010) EN 13242:2002+A1:2007 (odpowiednik krajowy PN-EN 13242+A1:2010) EN 13450:2002 + AC:2004 (odpowiednik krajowy PN-EN 13450:2004 + AC:2004)SANBET Fabryka Betonu Wiesława Stefan Piotrowscy Sp. J. Ślęza, ul. Tulipanowa 2, 55-040 KobierzyceZakład Przeróbczy Gola Świdnicka, 58-123 Gola Świdnicka30.01.201320.03.2023wniosek producentaCofnięto
2311-CPR-070EN 15037-2:2009+A1:2011 (odpowiednik krajowy PN-EN 15037-2+A1:2011)PPHU TRANS-PORTLAND Magdalena FigarskaKolonia Kuźnia 5, 26-502 Jastrząb28.05.201426.06.2023wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-135EN 13108-1:2006 + AC:2008 (odpowiednik krajowy PN-EN 13108-1:2008) EN 13108-5:2006 + AC:2008 (odpowiednik krajowy PN-EN 13108-5:2008)BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa14.07.201624.03.2023wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-181EN 12620:2002+A1:2008 (odpowiednik krajowy PN-EN 12620+A1:2010) EN 13139:2002 (odpowiednik krajowy PN-EN 13139:2003 + AC:2004)SANBET Fabryka Betonu Wiesława Stefan Piotrowscy Sp. J. Ślęza, ul. Tulipanowa 2, 55-040 Kobierzyce09.04.201820.03.2023wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-269EN 13225:2013 (odpowiednik krajowy PN-EN 13225:2013-09)MB Prefabrykaty Sp. z o.o. ul. Kamińskiego 80/8, 51-124 Wrocław14.02.202020.02.2023wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-270EN 14843:2007 (odpowiednik krajowy PN-EN 14843:2009)MB Prefabrykaty Sp. z o.o. ul. Kamińskiego 80/8, 51-124 Wrocław14.02.202020.02.2023wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-271EN 13747:2005 + A2:2010 (odpowiednik krajowy PN-EN 13747+A2:2011)MB Prefabrykaty Sp. z o.o. ul. Kamińskiego 80/8, 51-124 Wrocław14.02.202020.02.2023wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-273EN 14992:2007+A1:2012 (odpowiednik krajowy PN-EN 14992+A1:2012)MB Prefabrykaty Sp. z o.o. ul. Kamińskiego 80/8, 51-124 Wrocław20.02.202020.02.2023wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-301EN 998-2:2016 (odpowiednik krajowy PN-EN 998-2:2016-12)GÓRAŻDŻE BETON Sp. z o.o. ul. Cementowa 1, Chorula 47-316 Górażdże09.09.202009.09.2020wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-330EN 14843:2007 (odpowiednik krajowy PN-EN 14843:2009)WROŃSKI Sp. J. Leszno, ul. Słoneczna 1, 83-307 Kiełpino05.07.202104.04.2023wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-331EN 13242:2002+A1:2007 (odpowiednik krajowy PN-EN 13242+A1:2010)GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe - Graeb Grzegorz ul. Strzelecka 18G, 62-045 Pniewy09.07.202122.05.2023wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-360EN 12620:2002+A1:2008 (odpowiednik krajowy PN-EN 12620+A1:2010) EN 13242:2002+A1:2007 (odpowiednik krajowy PN-EN 13242+A1:2010)BREWKA - Transport Międzynarodowy Bogdan Jan Rosypski ul. Fabryczna 3A, 66-010 Nowogród Bobrzański19.04.202210.05.2023wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-363EN 14991:2007 (odpowiednik krajowy PN-EN 14991:2010)MB Prefabrykaty Sp. z o.o. ul. Kamińskiego 80/8, 51-124 Wrocław23.05.202220.02.2023wniosek organizacjiCofnięto
2311-CPR-313EN 998-2:2016 (odpowiednik krajowy PN-EN 998-2:2016-12)Zoomtech Sp. z o.o. ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin21.12.202030.06.2023wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-235PN-EN 206+A1:2016-12P.P.M.B. Bosta-Beton Sp. z o.o. ul. Ksawerów 30, 02-656 Warszawa07.08.201730.05.2022 dotyczy załącznika do certyfikatu 157-UWB-235; cofnięcie dla lokalizacji WBT (NRA, NRB) mobilna 34-240 Naprawa, Jordanówwniosek organizacjiAktywny
157-UWB-149PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność PN-B-06265:2022-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe EKO-ZEC Sp. z o. o. ul. Energetyczna 7 A, 61-017 Poznań 25.09.201706.10.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-152PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność PN-B-06265:2022-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08Betoniarnia Nowak Sp. z o.o., spółka komandytowa Pierwoszewo 10, 64-510 Wronki25.09.201707.10.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-045PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność PN-B-06265:2022-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08"POL-KRUSZ" CONCRETE Hubert Wojno ul. Przemysłowa 9, 18-210 Szepietowo 08.11.201709.09.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-046PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność PN-B-06265:2022-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08Wojno Zbigniew Firma Handlowo-Usługowa "POL-KRUSZ" ul. Towarowa 3, 18-500 Kolno08.11.201709.09.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-058PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność PN-B-06265:2022-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08Wojno Zbigniew Firma Handlowo-Usługowa "POL-KRUSZ" ul. Towarowa 3, 18-500 Kolno08.11.201709.09.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-187PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej „PREFROW” Sp. z o.o. ul. Wiejska 7, 44-200 Rybnik22.02.201819.04.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-103Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność PN-B-06265:2022-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08ARBUD Mikołajczyk, Makuch Spółka komandytowa ul. Nowokarsiborska 3, 72-600 Świnoujście02.03.201803.04.2023wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-230PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność PN-B-06265:2022-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08Wojno Zbigniew Firma Handlowo-Usługowa "POL-KRUSZ" ul. Towarowa 3, 18-500 Kolno07.12.201809.09.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-246PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność PN-B-06265:2022-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08SANBET Fabryka Betonu Wiesława Stefan Piotrowscy Sp. J. Ślęza, ul. Tulipanowa 2, 55-040 Kobierzyce22.03.201920.03.2023wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-247PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność PN-B-06265:2022-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08SANBET Fabryka Betonu Wiesława Stefan Piotrowscy Sp. J. Ślęza, ul. Tulipanowa 2, 55-040 Kobierzyce22.03.201920.03.2023wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-248PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność PN-B-06265:2022-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08SANBET Fabryka Betonu Wiesława Stefan Piotrowscy Sp. J. Ślęza, ul. Tulipanowa 2, 55-040 Kobierzyce22.03.201920.03.2023wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-249PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność PN-B-06265:2022-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08SANBET Fabryka Betonu Wiesława Stefan Piotrowscy Sp. J. Ślęza, ul. Tulipanowa 2, 55-040 Kobierzyce22.03.201920.03.2023wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-250PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność PN-B-06265:2022-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08SANBET Fabryka Betonu Wiesława Stefan Piotrowscy Sp. J. Ślęza, ul. Tulipanowa 2, 55-040 Kobierzyce22.03.201920.03.2023wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-338PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność PN-B-06265:2022-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08OL-TRANS Hewelt Sp. z o.o. 84-123 Mrzezino, ul. Lipowa 611.06.201931.01.2023wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-339PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje - Część 1: Mieszanki związane cementem PN-EN 14227-3:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje - Część 3: Mieszanki związane popiołami lotnymi. PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementemOL-TRANS Hewelt Sp. z o.o. 84-123 Mrzezino, ul. Lipowa 684-123 Mrzezino, ul. Lipowa 611.06.201931.01.2023wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-356PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność PN-B-06265:2022-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08KAS-BUD BETON I KRUSZYWA Sp. z o.o. ul. Zakładowa 3, 63-000 Środa Wielkopolska27.06.201909.11.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-411PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność PN-B-06265:2022-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08Betoniarnia Nowak Sp. z o.o., spółka komandytowa Pierwoszewo 10, 64-510 Wronki28.10.201907.10.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-413PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność PN-B-06265:2022-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08Betoniarnia Nowak Sp. z o.o., spółka komandytowa Pierwoszewo 10, 64-510 Wronki28.10.201907.10.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-429PN-EN 14227-5:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje - Część 5: Mieszanki związane spoiwem drogowymX BETON Sp. z o.o. Sp. k. ul. Zagórze 2/15, 61-112 Poznań14.02.202030.09.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-447PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność PN-B-06265:2022-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08WIGMET T. Dyrsowicz, W. Maślanka S.K.A Os. Kazimierza Wielkiego 9, 56-200 Góra31.08.202007.09.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-452PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje Część 1: Mieszanki związane cementem PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementemWIGMET T. Dyrsowicz, W. Maślanka S.K.A Os. Kazimierza Wielkiego 9, 56-200 Góra14.10.202007.09.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-455IBDiM-KOT-2017/0036 wyd.1 z dn. 08.08.2017PPU EKO-ZEC Sp. z o.o. ul. Energetyczna 7A, 61-017 Poznań19.10.202006.10.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-456PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje Część 1: Mieszanki związane cementem PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementemPPU EKO-ZEC Sp. z o.o. ul. Energetyczna 7A, 61-017 Poznań19.10.202006.10.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-457PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność PN-B-06265:2022-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków27.10.202030.11.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-458PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje Część 1: Mieszanki związane cementem PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementemBetoniarnia Nowak Sp. z o.o., spółka komandytowa Pierwoszewo 10, 64-510 Wronkispółka komandytowa Pierwoszewo 10, 64-510 Wronki02.11.202007.10.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-459PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje Część 1: Mieszanki związane cementem PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementemBetoniarnia Nowak Sp. z o.o., spółka komandytowa Pierwoszewo 10, 64-510 Wronki02.11.202007.10.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-460PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje Część 1: Mieszanki związane cementem PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementemBetoniarnia Nowak Sp. z o.o., spółka komandytowa Pierwoszewo 10, 64-510 Wronki02.11.202007.10.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-465PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność PN-B-06265:2022-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08Liczę na Cud sp. z o.o. Królowa Wola 18, 19-330 Stare Juchy10.12.202001.07.2023wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-466PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje Część 1: Mieszanki związane cementem PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementemLiczę na Cud sp. z o.o. Królowa Wola 18, 19-330 Stare Juchy10.12.202001.07.2023wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-486PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje Część 1: Mieszanki związane cementem PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonucementowego pod nawierzchnię ulepszoną - Wymagania i badania PN-S-06103:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z betonu popiołowegoGÓRAŻDŻE BETON Sp. z o.o. ul. Cementowa 1, Chorula, 47-316 Górażdże18.12.202016.06.2023wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-531PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność PN-B-06265:2022-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08EXBUD sp. z o.o. sp.k. ul. Dworcowa 6, 14-520 Pieniężno21.12.202030.12.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-532PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje Część 1: Mieszanki związane cementem PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementemEXBUD sp. z o.o. sp.k. ul. Dworcowa 6, 14-520 Pieniężno21.12.202030.12.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-589PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność PN-B-06265:2022-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08Betoniarstwo Zenon Franczak Składowice 3A, 59-300 Lubin11.02.202130.12.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-590PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje Część 1: Mieszanki związane cementem PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementemBetoniarstwo Zenon Franczak Składowice 3A, 59-300 Lubin11.02.202130.12.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-605PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12X BETON Sp. z o.o. Sp. k. ul. Zagórze 2/15, 61-112 Poznań31.03.202130.09.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-611PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność PN-B-06265:2022-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08SANBET Fabryka Betonu Wiesława Stefan Piotrowscy Sp. J. Ślęza, ul. Tulipanowa 2, 55-040 Kobierzyce22.04.202120.03.2023wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-613PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność PN-B-06265:2022-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe - Graeb Grzegorz ul. Strzelecka 18G, 62-045 Pniewy06.05.202122.05.2023wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-614PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje Część 1: Mieszanki związane cementem PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementemGRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe - Graeb Grzegorz ul. Strzelecka 18G 62-045 Pniewy06.05.202122.05.2023wniosek organizacji Cofnięto
157-UWB-615PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje Część 1: Mieszanki związane cementem PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementemSANBET Fabryka Betonu Wiesława Stefan Piotrowscy Sp. J. Ślęza, ul. Tulipanowa 2 55-040 Kobierzyce06.05.202120.03.2023wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-616PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje Część 1: Mieszanki związane cementem PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementemSANBET Fabryka Betonu Wiesława Stefan Piotrowscy Sp. J. Ślęza, ul. Tulipanowa 2 55-040 Kobierzyce06.05.202120.03.2023wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-617PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje Część 1: Mieszanki związane cementem PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementemSANBET Fabryka Betonu Wiesława Stefan Piotrowscy Sp. J. Ślęza, ul. Tulipanowa 2 55-040 Kobierzyce06.05.202120.03.2023wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-618PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje Część 1: Mieszanki związane cementem PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementemSANBET Fabryka Betonu Wiesława Stefan Piotrowscy Sp. J. Ślęza, ul. Tulipanowa 2 55-040 Kobierzyce06.05.202120.03.2023wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-619PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje Część 1: Mieszanki związane cementem PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementemSANBET Fabryka Betonu Wiesława Stefan Piotrowscy Sp. J. Ślęza, ul. Tulipanowa 2 55-040 Kobierzyce06.05.202120.03.2023wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-620PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje Część 1: Mieszanki związane cementem PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementemSANBET Fabryka Betonu Wiesława Stefan Piotrowscy Sp. J. Ślęza, ul. Tulipanowa 2 55-040 Kobierzyce06.05.202120.03.2023wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-622PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność PN-B-06265:2022-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08"TRANSBET" Piotr Stopiński ul. Mośckiego 9, 26-110 Skarżysko-Kamienna19.05.202122.06.2023wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-638PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność PN-B-06265:2022-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08SILESIA INVEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. O.Jana Siemińskiego 18-20, 44-100 Gliwice01.09.202130.09.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-639PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje Część 1: Mieszanki związane cementem PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementemSILESIA INVEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. O.Jana Siemińskiego 18-20 44-100 Gliwice01.09.202130.09.2022wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-653PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność PN-B-06265:2022-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków09.03.202220.03.2023wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-654PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność PN-B-06265:2022-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08EKOBET BETON Rafał Tyśkiewicz ul. Towarowa 9, 41-103 Siemianowice Śląskie11.04.202211.04.2023wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-655PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje Część 1: Mieszanki związane cementem PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementemEKOBET BETON Rafał Tyśkiewicz ul. Towarowa 9, 41-103 Siemianowice Śląskie11.04.202211.04.2023wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-659PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementemBREWKA - Transport Międzynarodowy Bogdan Jan Rosypski ul. Fabryczna 3A, 66-010 Nowogród Bobrzański19.04.202210.05.2023wniosek organizacjiCofnięto
157-UWB-661PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje Część 1: Mieszanki związane cementem PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementemMaxi Tomasz Brożyna ul. Zachodnia 5, 42-270 Kłomnice06.06.2022zawieszenie od 12.05.2023 do 12.11.2023wniosek organizacjiZawieszono

LOGOWANIE