Akredytowana Jednostka Certyfkująca - certyfkat akredytacji nr AC 157 | Europejska Jednostka Notyfkowania nr 2311 | Organizator badań biegłości

Szkolenia Branżowe

image

Szkolenia branżowe

Stały rozwój gospodarki opartej na wiedzy oraz postępujące zmiany w branży budowlanej a także dynamicznie przemiany zachodzące we współczesnym świecie wymuszają konieczność ciągłego doskonalenia już posiadanych umiejętności oraz zdobywania nowych.

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu organizuje szkolenia branżowe

w zakresie nie tylko wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych ale również zagadnień z dziedziny technologii, projektowania czy też zasad produkcji poszczególnych wyrobów budowlanych.

Wszystkie szkolenia oparte są o własne, autorskie programy a ich zawartość jest na bieżąco aktualizowana zgodnie z najnowszymi wymaganiami i rozporządzeniami w danym temacie.

Wybierając odpowiedni dla siebie kurs zyskuje się cenną wiedzę, która jest istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost przewagi konkurencyjnej na rynku.

Aby firma była efektywna, powinna zatrudniać właściwe osoby na odpowiednich stanowiskach wykonujące przypisane im zadania w ściśle zdefiniowanym czasie. Dlatego właśnie szkolenia są konieczne dla każdej organizacji w celu utrzymania dotychczas zajmowanej pozycji, szczególnie w kontekście sprostania nowym wyzwaniom technologicznym.

IKONKA_wyklady

Specjalista ds. badań

w zakresie mieszanki betonowej,
betonu oraz kruszyw

Czytaj dalej

Beton architektoniczny

projektowanie, wykonywanie,
naprawa i ocena

Czytaj dalej

Diagnostyka

ocena wytrzymałości betonu
w konstrukcji

Czytaj dalej

Beton towarowy

kompendium dla odbiorcy
i producenta

Czytaj dalej

Szkolenia online

wybierz szkolenie dla siebie,
dowolna lokalizacja

Czytaj dalej

Szkolenia branżowe