Akredytowana Jednostka Certyfikująca - certyfikat akredytacji nr AC 157 | Europejska Jednostka Notyfikowana nr 2311
Akredytowany Organizator Badań Biegłości PT 009

Szkolenia Branżowe

SZKOLENIA 2024

Technolog i Projektant betonu 18 - 21 listopada 2024

Pełnomocnik i auditor wewnętrzny zakładowej kontroli produkcji 4 - 5 grudnia 2024

Pełnomocnik i auditor wewnętrzny zakładowej kontroli produkcji

Opis szkolenia (pdf)

Program szkolenia (pdf)

Formularz zgłoszeniowy (pdf)

Nowe rozporządzenie CPR 7 listopada 2024, 28 listopada 2024

Regulacje prawne w obszarze wyrobów budowlanych

Opis szkolenia (pdf)

Formularz zgłoszeniowy (pdf)

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu organizuje szkolenia branżowe

w zakresie nie tylko wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych ale również zagadnień z dziedziny technologii, projektowania czy też zasad produkcji poszczególnych wyrobów budowlanych.

Wszystkie szkolenia oparte są o własne, autorskie programy a ich zawartość jest na bieżąco aktualizowana zgodnie z najnowszymi wymaganiami i rozporządzeniami w danym temacie.

Wybierając odpowiedni dla siebie szkolenie zyskuje się cenną wiedzę, która jest istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost przewagi konkurencyjnej na rynku. Szkolenia są konieczne dla każdej organizacji w celu utrzymania dotychczas zajmowanej pozycji, szczególnie w kontekście sprostania nowym wyzwaniom technologicznym.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Aby  zapisać się na szkolenie należy wypełnić udostępniony w formie pliku pdf formularz i  wysłać jego skan na adres sekretariat@imbitb.pl

Tak, szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu

Holiday Park Hotel, ul. Heroldów 1b, 01-991 Warszawa

Koszt uczestnictwa obejmuje: prowadzenie zajęć dydaktycznych, materiały szkoleniowe oraz  wyżywienie.

Po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy o przelanie należności (w zależności od wybranego w formularzu wariantu) na konto IMBiTB 

Konto bankowe:

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp z o.o

Santander Bank Polska  S.A.  konto nr:  72 1090 1043 0000 0001 1299 8153

Szkolenia stacjonarne jednodniowe prowadzimy w grupach 10 – 24 osobowych

Szkolenia stacjonarne kilkudniowe prowadzimy w grupach 14 – 24 osobowych

Tak, w trakcie szkolenia otrzymują Państwo materiały szkoleniowe