Akredytowana Jednostka Certyfikująca - certyfikat akredytacji nr AC 157 | Europejska Jednostka Notyfikowana nr 2311
Akredytowany Organizator Badań Biegłości PT 009

Skontaktuj się z nami

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o.

Telefon

+48 22 614 09 75

GSM

+48 609 709 490
+48 609 709 690

+48 600 438 677

E-mail

sekretariat@imbitb.pl

Adres

ul. Palisadowa 20/22
01-940 Warszawa

  Skorzystaj z formularza

  Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o.
  Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa

  tel. +48-22-614-09-75
  GSM: +48-609-709-490, +48-609-709-690, +48-600-438-677
  e-mail: sekretariat@imbitb.pl,

  NIP: 524-269-33-40
  REGON: 142086098

  Konto: Santander Bank Polska, nr 72 1090 1043 0000 0001 1299 8153
  KRS: 0000343707