Akredytowana Jednostka Certyfkująca - certyfkat akredytacji nr AC 157 | Europejska Jednostka Notyfkowania nr 2311 | Organizator badań biegłości

Skontaktuj się z nami

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o.

Telefon

+48 22 614 09 75

GSM

+48 609 709 490
+48 609 709 690
+48 532 754 561
+48 600 438 677

E-mail

sekretariat@imbitb.pl

Adres

ul. Palisadowa 20/22
01-940 Warszawa

Skorzystaj z formularza

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o.
Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa

tel. +48-22-614-09-75
GSM: +48-609-709-490, +48-609-709-690, +48-532-754-561; +48-600-438-677
e-mail: sekretariat@imbitb.pl, certyfikacja@imbitb.pl

NIP: 524-269-33-40
REGON: 142086098

Konto: Santander Bank Polska, nr 72 1090 1043 0000 0001 1299 8153
KRS: 0000343707