Akredytowana Jednostka Certyfikująca - certyfikat akredytacji nr AC 157 | Europejska Jednostka Notyfikowana nr 2311 | Organizator badań biegłości

Certyfikacja systemu
zarządzania jakością ISO 9001

image

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu prowadzi certyfikację systemu zarządzania według wymagań normy EN ISO 9001 w zakresie dobrowolnym.

Międzynarodowa norma ISO 9001 jest jednym z najpopularniejszych standardów, z którym zgodność jest potwierdzana poprzez zewnętrzne certyfikacje.

Zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością mającego zastosowanie dla każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i rodzaju, która potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta i mających zastosowanie przepisów oraz dążącej do zwiększenia zadowolenia klienta.

Systemy ISO 9001 są wdrażane zarówno przez małe firmy zatrudniające po kilka osób, jak również przez wielooddziałowe, międzynarodowe koncerny.

Ogólny charakter wymagań, jakie muszą być spełnione powoduje, że wdrożone w poszczególnych firmach systemy zarządzania bardzo się od siebie różnią – jednak jeśli dana organizacja posiada certyfikat ISO 9001 oznacza to, że spełniła wymagania ISO 9001.

Poprzez certyfikat firmy chcą przedstawić, że ich ukierunkowanie na Klienta zostało przez kogoś niezależnego sprawdzone i ocenione, a otrzymany certyfikat poświadcza, że ocena ta była pozytywna. Zyskuje na tym wizerunek firmy jako rzetelnego partnera handlowego działającego zgodnie z wymaganiami międzynarodowych standardów.

ikonka-pobierz

Do pobrania