Akredytowana Jednostka Certyfikująca - certyfikat akredytacji nr AC 157 | Europejska Jednostka Notyfikowana nr 2311
Akredytowany Organizator Badań Biegłości PT 009

Badanie Biegłości Laboratoriów

image

Badanie Biegłości Laboratoriów

Badania biegłości, zgodnie z definicją podaną w PN-EN ISO/IEC 17043, są postrzegane jako jedno z najskuteczniejszych narzędzi pomagających laboratoriom wykazać ich kompetencje jednostce akredytującej lub innym stronom trzecim. Ten podstawowy cel badania biegłości ma znaczący element edukacyjny. Badania biegłości umożliwiają laboratoriom monitorowanie realizacji badań. Dzięki temu mogą być zidentyfikowane długoterminowe trendy oraz rozważone wszelkie niezbędne działania korygujące lub zapobiegawcze.

Każdy uczestnik badania biegłości otrzymuje sprawozdanie z badania biegłości, które może wykorzystywać w celu wykazania kompetencji swojego laboratorium.

Program badań biegłości opracowany został w oparciu o:

  • Normę PN-EN ISO/IEC 17043:2011 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości”
  • Normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”
  • Normę ISO 13528:2015 „Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison”
  • Dokument PCA DAPT-01 „Akredytacja organizatorów badań biegłości. Wymagania szczegółowe”.

Uczestnictwo w badaniu biegłości daje wiele korzyści, m.in.:

  • zwiększa zaufanie do laboratorium jego klientom,
  • stanowi potwierdzenie oceny prawidłowości wykonanych badań przez laboratorium,
  • stanowi dowód potwierdzający kompetencje techniczne laboratorium,
  • umożliwia identyfikację pracy niezgodnej z wymaganiami i tym samym podjęcie w tym obszarze działań korygujących celem wyeliminowania błędu,
  • daje możliwość oceny efektywności i porównywalności nowych metod badawczych oraz monitorowanie tych metod.
ikonka-pobierz

BADANIE BIEGŁOŚCI – MIESZANKA BETONOWA, BETON
IV RUNDA 
2024

ikonka-pobierz

BADANIE BIEGŁOŚCI – MIESZANKA MINERALNO ASFALTOWA
II runda 2024

ikonka-pobierz

BADANIE BIEGŁOŚCI –