Akredytowana Jednostka Certyfikująca - certyfikat akredytacji nr AC 157 | Europejska Jednostka Notyfikowana nr 2311 | Organizator badań biegłości

O IMBiTB

image

O Instytucie

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o. istnieje od roku 2009 działając w obszarze certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji wyrobów budowlanych.

Jesteśmy akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji jednostką certyfikującą wyroby - numer akredytacji AC 157. Autoryzacja jest oficjalnym potwierdzeniem kompetencji IMBiTB w zakresie certyfikacji zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych.

Decyzja o autoryzacji została również notyfikowana i od dnia 1 sierpnia 2011 r. Instytut figuruje w bazie danych Komisji Europejskiej (NANDO CPD) pod numerem 2311.

Działalność Instytutu podzielona jest na trzy podstawowe obszary (Piony):
certyfikacja, szkolenia oraz badania i ekspertyzy.

1_biala

Pion Certyfikacji

W zakresie prac Pionu Certyfikacji prowadzone są:

  • Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji: system krajowy, europejski i dobrowolny
  • Certyfikacja laboratoriów budowlanych
  • Certyfikacja systemu zarządzania ISO 9001
  • Certyfikacja systemu zarządzania w spawalnictwie
  • Certyfikacja kompetencji personelu
2_biala

Pion Szkoleń

Pion Szkoleń realizuje zadania edukacyjne poprzez opracowywanie autorskich programów szkoleniowych oraz przeprowadzanie kursów specjalistycznych z zakresu obejmującego szeroko rozumianą tematykę związaną z projektowaniem, wykonywaniem, badaniem oraz wprowadzaniem do obrotu wyrobów budowlanych.

Ukończone szkolenia wg programu autorskiego IMBiTB lub udokumentowane kompetencje zawodowe stanowią podstawę do ubiegania się o certyfikat kompetencji personelu. Stanowi on potwierdzenie profesjonalizmu kandydata a dla jego kontrahentów lub partnerów biznesowych jest potwierdzeniem pozytywnej weryfikacji wiedzy i umiejętności.

3_biala

Pion Badań i Ekspertyz

Pion Badań i Ekspertyz zajmuje się wykonywaniem analiz uzyskanych wyników badań w świetle wymagań norm oraz
weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu. Ponadto jest obszarem odpowiedzialnym za organizację i przeprowadzenie badania biegłości laboratoriów badawczych (PT).

IKONKA_ludziki

Kadra naukowa Instytutu posiada szeroką wiedzę nie tylko z obszaru obowiązujących norm i regulacji prawnych ale również z zakresu problemów związanych ze skutecznością wprowadzania tych regulacji u producentów wyrobów budowlanych.

IKONKA_glowa

Nasze wieloletnie doświadczenie i specjalistyczna wiedza fachowa stanowią dla Klientów ważny argument przy podejmowaniu decyzji o wyborze jednostki certyfikującej.

IKONKA_.waga

Dokładamy wszelkich starań aby koszt naszych usług był adekwatny do realiów rynkowych przy równoczesnym zachowaniu najwyższej jakości.