Akredytowana Jednostka Certyfikująca - certyfikat akredytacji nr AC 157 | Europejska Jednostka Notyfikowana nr 2311
Akredytowany Organizator Badań Biegłości PT 009

O IMBiTB

image

O Instytucie

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o. istnieje od roku 2009 działając w obszarze certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji wyrobów budowlanych.

Jesteśmy akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji jednostką certyfikującą wyroby - numer akredytacji AC 157. Autoryzacja jest oficjalnym potwierdzeniem kompetencji IMBiTB w zakresie certyfikacji zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych.

Decyzja o autoryzacji została również notyfikowana i od dnia 1 sierpnia 2011 r. Instytut figuruje w bazie danych Komisji Europejskiej (NANDO CPD) pod numerem 2311.

IMBiTB jest samodzielną i samofinansującą się jednostką.

Działalność Instytutu podzielona jest na cztery podstawowe obszary (Piony):
certyfikacja, szkolenia oraz badania i ekspertyzy.

1_biala

Pion Certyfikacji

W zakresie prac Pionu Certyfikacji prowadzone są:

  • Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji: system krajowy, europejski i dobrowolny
  • Certyfikacja laboratoriów budowlanych
  • Certyfikacja systemu zarządzania ISO 9001
  • Certyfikacja kompetencji personelu
2_biala

Pion Szkoleń

Pion Szkoleń realizuje zadania edukacyjne poprzez opracowywanie autorskich programów szkoleniowych oraz przeprowadzanie kursów specjalistycznych z zakresu obejmującego szeroko rozumianą tematykę związaną z projektowaniem, wykonywaniem, badaniem oraz wprowadzaniem do obrotu wyrobów budowlanych.

Ukończone szkolenia wg programu autorskiego IMBiTB lub udokumentowane kompetencje zawodowe stanowią podstawę do ubiegania się o certyfikat kompetencji personelu. Stanowi on potwierdzenie profesjonalizmu kandydata a dla jego kontrahentów lub partnerów biznesowych jest potwierdzeniem pozytywnej weryfikacji wiedzy i umiejętności.

3_biala

Pion Badań i Ekspertyz

Pion Badań i Ekspertyz zajmuje się wykonywaniem opinii, ocen specjalistycznych oraz analiz uzyskanych wyników badań w świetle wymagań norm oraz
weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości wyrobów budowlanych.

4

Pion Badań Biegłości

Badania biegłości, zgodnie z definicją podaną w PN-EN ISO/IEC 17043, są postrzegane jako jedno z najskuteczniejszych narzędzi pomagających laboratoriom wykazać ich kompetencje jednostce akredytującej lub innym stronom trzecim. Ten podstawowy cel badania biegłości ma znaczący element edukacyjny. Badania biegłości umożliwiają laboratoriom monitorowanie realizacji badań. Dzięki temu mogą być zidentyfikowane długoterminowe trendy oraz rozważone wszelkie niezbędne działania korygujące lub zapobiegawcze.

IKONKA_ludziki

Kadra naukowa Instytutu posiada szeroką wiedzę nie tylko z obszaru obowiązujących norm i regulacji prawnych ale również z zakresu problemów związanych ze skutecznością wprowadzania tych regulacji u producentów wyrobów budowlanych.

IKONKA_glowa

Nasze wieloletnie doświadczenie i specjalistyczna wiedza fachowa stanowią dla Klientów ważny argument przy podejmowaniu decyzji o wyborze jednostki certyfikującej.

IKONKA_.waga

Dokładamy wszelkich starań aby koszt naszych usług był adekwatny do realiów rynkowych przy równoczesnym zachowaniu najwyższej jakości.