• Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

Wykonywanie konstrukcji z betonu, PN-EN 13670

Szkolenie adresowane jest do firm projektowych, wykonawczych lub  nadzorujących prace z zakresu budownictwa betonowego.
 

Zagadnienia omawiane podczas kursu:

– Zasady wbudowania i zagęszczenia mieszanki betonowej

– Zasady produkcji i dostarczania betonu; wymagania wg PN-EN 206 oraz PN-EN 13670
   w zakresie dostaw betonu i metod kontroli

– Pielęgnacja betonu i jej wpływ na projektowane właściwości betonu

– Technologia betonowania konstrukcji w warunkach podwyższonej temperatury

– Technologia betonowania konstrukcji w warunkach obniżonej temperatury

– Nadzór nad badaniami mieszanki betonowej i betonu

– Program zapewnienia jakości w technologii betonowania

– Klasy wykonania poszczególnych etapów realizacji budowy

– Kontrola odbiorcza betonu; ocena identyczności

miejsce szkolenia : Centrum Konferencyjno-Apartamentowe „Mrówka”,
ul. Przekorna 33, 02-971 Warszawa; www.cka-mrowka.pl