• Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji - CE system 2+

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. Jej wdrożenie stanowi jeden z wymogów Roporządzenia nr 305/2011 zgodnie, z którym posiadanie ZKP przez producentów wyrobów budowlanych jest obligatoryjne. Stosowanie Zakładowej Kontroli Produkcji jest niezbędne, aby producent mógł oznaczać swoje wyroby oznakowaniem CE.

ZKP - Certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji
Instytut prowadzi procesy certyfikacji dla następujących wyrobów:

 • Kominy, przewody kominowe
 • Wyroby konstrukcyjne z drewna litego i wyposażenie pomocnicze
 • Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi
 • Łączniki do wyrobów konstrukcyjnych z drewna
 • Elementy murowe i wyroby związane
 • Kruszywa
 • Wyroby do budowy dróg
 • Prefabrykowane wyroby ze zwykłego lekkiego autoklawizowanego betonu komórkowego
 • Wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem

 

Posiadanie przez producenta Certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkci przynosi wiele korzyści min: wzrost zaufania klientów krajowych i zagranicznych do produkowanego wyrobu:

- spełnienie wymagań prawnych,

- poprawę pozycji rynkowej,

- usystematyzowanie działań związanych z kontrolą jakości.

Informacja o statusie wydanych certyfikatów

Wykaz certyfikatów zawieszonych, cofniętych