• Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

Pion Badań i Ekspertyz

podczas planowania, projektowania i realizacji budowy   W ramach nadzoru naukowo-badawczego projektu jest prowadzony system nadzoru i kontroli obejmujący:...
IMBiTB świadczy usługi w zakresie: analizy uzyskanych wyników badań w świetle wymagań norm i innych dokumentów, wbudowania i pielęgnację betonu,...
IMBiTB świadczy usługi eksperckie i opracowuje opinie techniczne w dziedzinie betonu i konstrukcji żelbetowych.  W ramach prac eksperckich IMBiTB oferuje: analizę i...
IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy...
IMBiTB współpracuje z laboratoriami posiadającymi akredytację PCA lub w odniesieniu do których przeprowadziło ocenę. W ramach współpracy z laboratoriami...