Akredytowana Jednostka Certyfikująca - certyfikat akredytacji nr AC 157
Europejska Jednostka Notyfikowana nr 2311

Technolog i Projektant betonu

IKONKA_wyklady_granat2
2

SZKOLENIE: Technolog i Projektant betonu

Podczas kursu uczestnicy zapoznani zostają z:

 • zasadami wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu,
 • normą PN-EN 206 wraz z uzupełnieniem krajowym w odniesieniu do technologii betonu i projektowania składu betonu z uwzględnieniem czynników wpływających na trwałość,
 • zasadami wbudowania i pielęgnacji betonu
 • procesem hydratacji cementu i wpływem dodatków mineralnych i domieszek chemicznych na ten proces,
 • właściwościami składników do produkcji betonu
 • projektowaniem składu betonu
  • metodą Paszkowskiego,
  • metodą podstawową z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN 206
  • oraz z metodą projektowania betonu samozagęszczalnego,
 • zasadami dotyczącymi doboru stosu okruchowego kruszyw.

W trakcie kursu uczestnicy:

 • obliczają zawartości dodatków mineralnych z uwzględnieniem współczynnika k według PN-EN 206,
 • wykonują samodzielnie ćwiczenia, m.in. dobierają stos okruchowy kruszyw stosując różne podejścia, obliczają klasę zawartości chlorków dla zadanego składu, przeprowadzają obliczenia zawartości zaprawy dla zadanego składu,
 • projektują skład betonu dla określonej specyfikacji z możliwością skorzystania z dedykowanej aplikacji komputerowej

Miejsce szkolenia:

Centrum Konferencyjno-Apartamentowe „Mrówka”, ul. Przekorna 33, 02-971 Warszawa;
www.cka-mrowka.pl

ikonka-pobierz

Do pobrania