Akredytowana Jednostka Certyfikująca - certyfikat akredytacji nr AC 157 | Europejska Jednostka Notyfikowana nr 2311
Akredytowany Organizator Badań Biegłości PT 009

IKONKA_wyklady_granat2
cyfra-9

SZKOLENIA ONLINE: wybierz szkolenie

Tytuł szkolenia

Termin szkolenia

Koszt uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy (pdf)

Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie europejskim (deklaracja właściwości użytkowych, oznakowanie CE, rozporządzenie 305 ) 29 WRZEŚNIA 2020 r. godz. 9.00 450zł + 23% vat Pobierz PDF
Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie krajowym (krajowa deklaracja właściwości użytkowych, oznakowanie wyrobu znakiem budowlanym B, ustawa o wyrobach budowlanych ) 30 WRZEŚNIA 2020 r. godz. 9.00 450zł + 23% vat Pobierz PDF
System zakładowej kontroli produkcji ( wymagania i budowa) 6 PAŹDZIERNIKA 2020 r. godz. 9.00 650zł + 23% vat Pobierz PDF
Beton towarowy – podstawowe właściwości, metody badań 4 LISTOPADA 2020 r. godz. 9.00 500zł + 23% vat Pobierz PDF
Mieszanka betonowa – wybrane badania według PN-EN; ocena zgodności 20 PAŹDZIERNIKA 2020 r. godz. 9.00 450zł + 23% vat Pobierz PDF
Beton – wybrane badania według PN-EN; ocena zgodności 19 PAŹDZIERNIKA 2020 r. godz. 9.00 450zł + 23% vat Pobierz PDF