Akredytowana Jednostka Certyfikująca - certyfikat akredytacji nr AC 157
Europejska Jednostka Notyfikowana nr 2311

Specjalista ds. badań

IKONKA_wyklady_granat2
4

SZKOLENIE: Specjalista ds. badań

Szkolenie Specjalista ds. badań w zakresie betonu, mieszanek zwiazanych hydraulicznie oraz kruszyw to odpowiedź na rosnące wymagania w odniesieniu do laborantów , którzy oprócz odpowiedzialności za prawidłowe wykonanywanie badań muszą posiadać wiedzę z zakresu oceny zgodności uzyskanego wyniku w odniesieniu do wymagań specyfikacji technicznej.

Cel szkolenia:

 • analiza metod badawczych z uwzględnieniem wymagań odnośnie urządzeń laboratoryjnych
 • przygotowanie uczestników do prawidłowego sporządzania kart badań i sprawozdań z badań z uwzględnieniem wymagań norm
 • omówienie i interpretacja wymagań norm

Zakres szkolenia:

 • normalizacja w zakresie badań mieszanki betonowej, betonu oraz kruszyw
 • sporządzanie, weryfikacja i nadzór nad dokumentacją badawczą
 • przygotowanie sprawozdań z badań
 • ocena zgodności uzyskanych wyników w świetle wymagań norm, tam gdzie to konieczne zastosowanie metod statystycznych

W ramach szkolenia przewidziane są ćwiczenia praktyczne, na przykład:

 • kwalifikacja do kategorii/klasy określonych wyników badań
 • prowadzenie oceny zgodności mieszanki betonowej i betonu według PN-EN 206
 • opracowywanie szablonów kart badań i sprawozdań z badań z uwzględnieniem wymagań norm
 • ocena prawidłowości wykonywanych badań

Miejsce szkolenia:

Centrum Konferencyjno-Apartamentowe „Mrówka”, ul. Przekorna 33, 02-971 Warszawa;
www.cka-mrowka.pl