Akredytowana Jednostka Certyfikująca - certyfikat akredytacji nr AC 157 | Europejska Jednostka Notyfikowana nr 2311
Akredytowany Organizator Badań Biegłości PT 009

IKONKA_wyklady_granat2
7

SZKOLENIE: Diagnostyka

Zakres szkolenia:

 • szkolenie obejmuje badania betonu w konstrukcjach
 • jest ukierunkowane przede wszystkim na badania nieniszczące metodą sklerometryczną według PN-EN 12504-2.
 • obejmuje również omówienie pozostałych metod badań betonu w konstrukcji:
  • badania nieniszczące ultradźwiękowe betonu,
  • metodę semi-nieniszczącą pull-out
  • oraz badania niszczące.
 • omawia zasadę badań, wybór miejsc pomiarowych, techniki pomiaru, sprzęt, skalowanie przyrządu, krzywe skalowania, zapisy, opracowanie wyników, zasady oceny klasy wytrzymałości betonu.

W ramach szkolenia uczestnicy:

 • wykonują badania młotkiem Schmidta
 • opracowują wyniki,
 • określają klasy betonu na podstawie badań próbek rdzeniowych i zasad oceny wytrzymałości we-dług PN-EN 13791.

Miejsce szkolenia:

Centrum Konferencyjno-Apartamentowe „Mrówka”, ul. Przekorna 33, 02-971 Warszawa;
www.cka-mrowka.pl