Akredytowana Jednostka Certyfikująca - certyfikat akredytacji nr AC 157 | Europejska Jednostka Notyfikowana nr 2311
Akredytowany Organizator Badań Biegłości PT 009

Certyfikacja Zgodności
Procesów Spawalniczych

image

System zarządzania jakością w spawalnictwie

Normy ISO 3834-1,2,3,4:2005 są międzynarodowymi standardami jakościowymi dotyczącymi spawania materiałów metalowych i mogą być podstawą certyfikacji w organizacjach, które w produkcji wyrobów stosują procesy spawalnicze.

IMBiTB prowadzi program dobrowolnej certyfikacji systemu zapewnienia jakości w spawalnictwie. Został on opracowany przez Pion Certyfikacji Instytutu w celu sprawdzenia i zatwierdzenia wszelkich działań i operacji, które zleceniodawca wdrożył aby zapewnić wymaganą jakość w spawalnictwie.

Wybór właściwej normy odniesienia należy do organizacji. W celu osiągnięcia pełnej zgodności z ISO 3834 Część 2, 3 lub 4 przedsiębiorca jest zobowiązany stosować się do dokumentów wyszczególnionych w normie lub do innych dokumentów, które zawierają równorzędne warunki techniczne.

Norma ISO 3834 określa elementy systemu zarządzania jakością ISO 9001, które zaleca się aby usługodawca wprowadził dla wsparcia spełnienia wymagań jakości w spawalnictwie.

Podstawowe korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w spawalnictwie to:

  • podniesienie jakości wytwarzanych wyrobów,
  • potwierdzenie kompetencji personelu w zakresie produkcji wyrobów spawanych,
  • zapewnienie nadzoru nad wyrobem już od etapu projektowania,
  • zwiększenie wiarygodności w oczach kontrahentów,
  • identyfikacja źródeł potencjalnych niezgodności w wytwarzaniu wyrobu oraz ich nadzorowanie.
ikonka-pobierz

Do pobrania