Akredytowana Jednostka Certyfikująca - certyfikat akredytacji nr AC 157
Europejska Jednostka Notyfikowana nr 2311

Beton architektoniczny

IKONKA_wyklady_granat2
5

SZKOLENIE: Beton architektoniczny

Beton przebył długą drogę od „zwykłego”, „szarego” by stać się architektonicznym. Minęło wiele lat i potrzeba było olbrzymiej trans-formacji by przejść od „betonowych osiedli” do architektury betonowej przez duże A.

Obecnie konstrukcje w których stosowany jest beton architektoniczny, coraz częściej stanowią wyzwanie dla Wykonawców. Przy użyciu betonu architektonicznego powstają nie tylko obiekty użyteczności publicznej, biurowce, domki indywidualne, ale również obiekty drogowe i mostowe. Sukces przy wykonywaniu konstrukcji betonowych z zastosowaniem betonu architektonicznego zależy od starań wszystkich grup uczestniczących w tym skomplikowanym procesie budowlanym. Efekt końcowy jest w równym stopniu wynikiem pracy architekta, projektanta, dostawcy deskowań, dostawcy mieszanki betonowej jak i wykonawcy.

Celem szkolenia jest przybliżenie informacji, wszystkim osobom biorącym udział w procesie wykonywania a raczej tworzenia konstrukcji z betonu architektonicznego, które pozwolą na jak najlepsze zaprojektowanie i wykonanie takiej konstrukcji.

Szeroki zakres szkolenia został tak dobrany, by każdy z uczestników posiadł wystarczająca wiedzę niezbędną w komunikacji między poszczególnymi uczestnikami procesu.

Zakres szkolenia:

 • polskie i światowe normy i specyfikacje dla betonu architektonicznego
 • podstawowe definicje
 • metody uzyskiwania powierzchni
 • deskowania i ich wpływ na powierzchnię
 • projektowanie i błędy projektowe
 • podstawowe błędy wykonawcze
 • naprawy powierzchni
 • projektowania mieszanki,
 • barwienia betonu,
 • układania i zagęszczania,
 • pielęgnacja,
 • zabezpieczania powierzchni,
 • zasady użycia środków antyadhezyjnych,
 • wpływa warunków atmosferycznych,
 • samozagęszczalny beton architektoniczny
 • ocena i odbiór betonu architektonicznego.

Miejsce szkolenia:

Centrum Konferencyjno-Apartamentowe „Mrówka”, ul. Przekorna 33, 02-971 Warszawa;
www.cka-mrowka.pl