• grafika

  Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • grafika

  Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • grafika

  Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • grafika

  Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • grafika

  Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

Kontakt

> Kontakt

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o.
ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa

tel.  +48-22-614-09-75
fax:  +48-22-811-06-15
GSM:  +48-609-709-490, +48-609-709-690, +48-609-117-096
e-mail: sekretariat@imbitb.pl, certyfikacja@imbitb.pl

NIP: 524-269-33-40
REGON: 142086098
Konto:  Bank Zachodni WBK S.A.,  nr 72 1090 1043 0000 0001 1299 8153

Nasza lokalizacja