Norma PN-EN 206 + A1:2016 wraz z uzupełnieniem krajowym. Wprowadzenie betonu towarowego do obrotu według obowiązujących regulacji prawnych

> > Norma-pn-en-206-a12016-wraz-z-uzupelnieniem-krajowym-wprowadzenie-betonu-towarowego-do

PN-EN 206 +A1:2016 „Beton –  Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność” 

Podczas szkolenia zostaną omówione i przeanalizowane następujące zagadnienia:

- Klasyfikacja betonu
- Specyfikacja betonu
- Wymagania dotyczące mieszanki betonowej i betonu
- Zasady projektowania składu betonu
- Dostawa mieszanki betonowej
- Kontrola zgodności i kryteria zgodności
- Kontrola produkcji
- Ocena zgodności, badanie identyczności
- Rodziny betonów
- System kontroli produkcji
- wymagania w odniesieniu do producentów betonu towarowego wynikające z regulacji prawnych 

 

W trakcie sesji wykładowej będą przeprowadzane przykłady i warsztaty obliczeniowe 

- obliczenia klasy zawartości chlorków dla wybranej receptury betonowej
- przeprowadzenie oceny zgodności z uwzględnieniem kryteriów produkcji początkowej i ciągłej na przygotowanych formularzach
- przeprowadzenie oceny identyczności na przygotowanych formularzach 
- konstrukcja rodziny betonów dla określonych danych wejściowych
 

 

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w szkoleniu.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 650 zł +23VAT. Koszt kursu obejmuje: prowadzenie zajęć, materiały szkoleniowe, obiad, bufet kawowy.

Planowane rozpoczęcie szkolenia godz: 10:00; zakończenie ok. godz 18. 

TERMIN SZKOLENIA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Wypełnij ankietę

UWAGA ! Wypełnienie ankiety nie jest zgłoszeniem uczestnictwa w szkoleniu

Karty pionowe