Certyfikacja wyrobów - CE system 1

> > Certyfikacja-wyrobow-ce-system-1

Certyfikacja wyrobów budowlanych

Zakładowa kontrola produkcji (ZKP) oznacza udokumentowaną stałą i wewnętrzną kontrolę produkcji w zakładzie produkcyjnym, zgodnie ze stosowanymi specyfikacjami technicznymi.

ZKP jest stałym elementem systemu oceny zgodności oraz systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.

Certyfikacja wyrobów budowlanych - Instytut prowadzi procesy certyfikacji dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

grafika

Informacja o statusie wydanych certyfikatów