Pion Certyfikacji

> Pion-certyfikacji

grafika
Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych. Jej...
grafika
Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny zgodności. Posiadanie ZKP przez...
grafika
Certyfikacja wyrobów budowlanych Zakładowa kontrola produkcji (ZKP) oznacza udokumentowaną stałą i wewnętrzną kontrolę produkcji w zakładzie produkcyjnym, zgodnie ze...
grafika
Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji betonu towarowego wraz z oceną zgodności z normą PN-EN 206 (proces objęty zakresem akredytacji) Według wymagań zawartych w normie...
grafika
  Program certyfikacji laboratoriów badawczych realizowany jest w oparciu o standard certyfikacji nr SQ – 2010/LB-001.    ...
grafika
Program certyfikacji kompetencji personelu realizowany jest w oparciu o standard certyfikacji nr SQ – 2010/KP-001. Program jest adresowany do Laborantów Betonu,...
grafika
Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu prowadzi certyfikację systemu zarządzania według wymagań normy EN ISO  9001 w zakresie dobrowolnym. Norma EN...