• Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

Wykonywanie i pielęgnacja betonu w warunkach obniżonych temperatur

Foto

W warunkach zimowych szczególną uwagę należy poświęcić prawidłowemu procesowi wbudowania i pielęgnacji betonu. W tym celu został opracowany Standard Techniczny IMBiTB, w którym w sposób zwięzły i przejrzysty  przedstawiono problematykę pielęgnacji betonu w okresie zimowym.

 

czytaj więcej