• Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

Terminy szkoleń 2019/2020 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

TEMAT SZKOLENIA

DATA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Szkolenia I/II kwartał 2020 r    
Specjalista ds. badań w zakresie mieszanki betonowej, betonu oraz kruszyw

05-06 marca 2020r

Termin nadsyłania zgłoszeń do
26 luty 2020r

formularz zgłoszeniowy (pdf)

Technolog i Projektant Betonu

17 - 20 marca 2020r

Termin nadsyłania zgłoszeń do
 9 marca 2020r

formularz zgłoszeniowy (pdf)

Mieszanki związane hydraulicznie - regulacje prawne, wymagania techniczne

27 marca 2020r

Termin nadsyłania zgłoszeń do
 20 marca 2020r

formularz zgłoszeniowy (pdf)

Zakładowa kontrola produkcji betonu i wyrobów budowlanych oraz system zarządzania jakością w laboratorium badawczym

15-17 kwietnia 2020r

Termin nadsyłania zgłoszeń do
 3 kwietnia 2020r

formularz zgłoszeniowy (pdf)