• grafika

  Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • grafika

  Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • grafika

  Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • grafika

  Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • grafika

  Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

Terminy szkoleń 2018 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

> Terminy-szkolen-2018-formularz-zgloszeniowy

TEMAT SZKOLENIA

DATA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Szkolenia IV kwartał 2018 r    
Specjalista ds. badań mieszanki betonowej, betonu i kruszyw

24-25 września 2018r

Termin nadsyłania zgłoszeń do
 14 wrzesnia 2018r

formularz zgłoszeniowy (doc)

formularz zgłoszeniowy (pdf)

Technolog i Projektant Betonu

23-26 październik 2018r

Termin nadsyłania zgłoszeń do
 12 październik 2018r

formularz zgłoszeniowy (doc)

formularz zgłoszeniowy (pdf)

Zakładowa kontrola produkcji betonu i wyrobów budowlanych oraz system zarządzania jakością w laboratorium badawczym

14-16 listopad 2018r

Termin nadsyłania zgłoszeń do
 6 listopada 2018r

formularz zgłoszeniowy (doc)

formularz zgłoszeniowy (pdf)