• Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

Technolog i Projektant betonu

Podczas kursu uczestnicy zapoznani zostają z zasadami wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu,  normą PN-EN 206 w odniesieniu do technologii betonu i projektowania składu betonu z uwzględnieniem czynników wpływających na trwałość, procesem hydratacji cementu i wpływem dodatków mineralnych i domieszek chemicznych na ten proces, projektowaniem składu betonu metodą Paszkowskiego, metodą podstawową z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN 206 oraz z metodą projektowania betonu samozagęszczalnego,  zasadami dotyczącymi doboru stosu okruchowego kruszyw. Uczestnicy kursu obliczają zawartości dodatków mineralnych z uwzględnieniem współczynnika k według PN-EN 206. W ramach kursu uczestnicy wykonują samodzielnie ćwiczenia, projektują skład betonu dla określonej specyfikacji. 

miejsce szkolenia : Centrum Konferencyjno-Apartamentowe „Mrówka”,
ul. Przekorna 33, 02-971 Warszawa; www.cka-mrowka.pl

TERMIN SZKOLENIA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY