• Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

Specjalista ds. badań w zakresie mieszanki betonowej, betonu oraz kruszyw

Szkolenie Specjalista ds. badań w zakresie  betonu, mieszanek zwiazanych hydraulicznie oraz kruszyw to odpowiedż na rosnące wymagania w odniesieniu do laborantów , którzy oprócz odpowiedzialności za prawidłowe wykonanywanie badań muszą posiadać wiedzę z zakresu oceny zgodności uzyskanego wyniku w odniesieniu do wymagań specyfikacji technicznej. 

 

Cel szkolenia:

 • analiza metod badawczych z uwzględnieniem wymagań odnośnie urządzeń laboratoryjnych
 • przygotowanie uczestników do prawidłowego sporządzania kart badań i sprawozdań z badań z uwzględnieniem wymagań norm
 • omówienie i interpretacja wymagań norm 
 
Zakres szkolenia:
 • normalizacja w zakresie badań mieszanki betonowej, betonu oraz kruszyw
 • sporządzanie, weryfikacja i nadzór  nad dokumentacją badawczą
 • przygotowanie sprawozdań z badań
 • ocena zgodności uzyskanych wyników w świetle wymagań norm, tam gdzie to konieczne zastosowanie metod  statystycznych
 
W ramach szkolenia przewidziane są ćwiczenia praktyczne, na przykład:
 • kwalifikacja do kategorii/klasy określonych wyników badań
 • prowadzenie oceny zgodności mieszanki betonowej i betonu według PN-EN 206
 • opracowywanie szablonów kart badań i sprawozdań z badań z uwzględnieniem wymagań norm
 • ocena prawidłowości wykonywanych badań 

 

TERMIN SZKOLENIA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY