• grafika

  Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • grafika

  Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • grafika

  Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • grafika

  Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • grafika

  Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

Seminarium ZMIANY W PRAWODAWSTWIE

> > Seminarium-zmiany-w-prawodawstwie

Od 1 stycznia 2017  roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
i Budownictwa w sprawie sposobu  deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Kluczową zmianą dla producentów betonu towarowego w niniejszym Rozporządzeniu jest fakt, że beton towarowy od dnia 1 stycznia 2017 roku jest wyrobem budowlanym

Z uwagi na istotne zmiany oraz nowe wymagania Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu organizuje seminarium informacyjne dla producentów betonu towarowego

Miejsce szkolenia

Warszawa, Hotel Złote Dęby,  ul. Brzeziny 7
Data: 24 maja 2017r.
Termin nadsyłania zgłoszeń do 12.05.2017r.

Malnia k/Opola, Restauracja Linder, ul. Opolska 53
Data: 22 maja 2017r
Termin nadsyłania zgłoszeń do 12.05.2017r

PROGRAM SEMINARIUM I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY