• grafika

  Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • grafika

  Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • grafika

  Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • grafika

  Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • grafika

  Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

Projektowanie betonu samozagęszczalnego

> > Projektowanie-betonu-samozageszczalnego

Podczas kursu uczestnicy zapoznani zostają z zasadami dotyczącymi doboru stosu okruchowego kruszyw, następnie z projektowaniem składu betonu samozagęszczalnego metodą doświadczalną i opracowaną w IMBiTB. W ramach kursu uczestnicy wykonują samodzielnie projekt posługując się programem komputerowym, który otrzymują podczas kursu i następnie w laboratorium weryfikują doświadczalnie przyjęte założenia projektowe.

Koszt kursu:

 • 2100,00   zł netto + 23% VAT (brutto: 2583,00 zł) - bez zakwaterowania
 • 2400,00 zł netto + 23% VAT (brutto: 2952,00 zł) - z zakwaterowaniem w pokoju dwuosobowym
 • 2619,00 zł netto + 23% VAT (brutto: 3221,37 zł) - z zakwaterowaniem w pokoju jednoosobowym

miejsce szkolenia : http://www.zlotedeby.pl/