• grafika

  Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • grafika

  Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • grafika

  Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • grafika

  Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • grafika

  Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

NOWE SZKOLENIE - Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu; regulacje europejskie oraz regulacje krajowe obowiązujące od 01.01.2017

> > Nowe-szkolenie-wprowadzanie-wyrobow-budowlanych-do-obrotu-regulacje-europejskie-oraz-re

NOWE szkolenie oferowane przez IMBiTB obejmuje:

- znowelizowane regulacje wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu w obszarze krajowym, obowiązujace od 1 stycznia 2017 r. wraz rozporządzeniami wykonawczymi

- regulacje europejskie;  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9  marca 2011 r.  ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

Szkolenie jest adresowane do producentów wyrobów budowlanych, osób odpowiedzialnych za przyjmowanie i sprawdzanie dokumentów zgodności dla poszczególnych wyrobów budowlanych.

 

Koszt seminarium: 650 zł + VAT (23%)

Miejsce seminarium : http://www.zlotedeby.pl/