• grafika

  Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • grafika

  Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • grafika

  Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • grafika

  Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • grafika

  Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

Norma PN-EN 206 + A1:2016 wraz z uzupełnieniem krajowym. Wprowadzenie betonu towarowego do obrotu według obowiązujących regulacji prawnych

> > Norma-pn-en-206-a12016-wraz-z-uzupelnieniem-krajowym-wprowadzenie-betonu-towarowego-do

PN-EN 206 +A1:2016 „Beton –  Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność” 

Podczas szkolenia zostaną omówione i przeanalizowane następujące zagadnienia:

- Klasyfikacja betonu
- Specyfikacja betonu
- Wymagania dotyczące mieszanki betonowej i betonu
- Zasady projektowania składu betonu
- Dostawa mieszanki betonowej
- Kontrola zgodności i kryteria zgodności
- Kontrola produkcji
- Ocena zgodności, badanie identyczności
- Rodziny betonów
- System kontroli produkcji
- wymagania w odniesieniu do producentów betonu towarowego wynikające z regulacji prawnych 

 

W trakcie sesji wykładowej będą przeprowadzane przykłady i warsztaty obliczeniowe 

- obliczenia klasy zawartości chlorków dla wybranej receptury betonowej
- przeprowadzenie oceny zgodności z uwzględnieniem kryteriów produkcji początkowej i ciągłej na przygotowanych formularzach
- przeprowadzenie oceny identyczności na przygotowanych formularzach 
- konstrukcja rodziny betonów dla określonych danych wejściowych
 

 

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w szkoleniu.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 650 zł +23VAT. Koszt kursu obejmuje: prowadzenie zajęć, materiały szkoleniowe, obiad, bufet kawowy.

Planowane rozpoczęcie szkolenia godz: 10:00; zakończenie ok. godziny  17-18. 

TERMIN SZKOLENIA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY