• grafika

  Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • grafika

  Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • grafika

  Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • grafika

  Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • grafika

  Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

Laborant Betonu (badania betonu i jego składników, badania gruntu)

> > Laborant-betonu-badania-betonu-i-jego-skladnikow-badania-gruntu

Kurs jest podzielony na dwa bloki, pierwszy wykładowy i drugi praktyczny.

 Podczas bloku wykładowego uczestnicy zostają zapoznani z:
 • nomenklaturą według PN-EN odnośnie składników betonu i właściwości mieszanki betonowej i betonu,
 • prawidłowym prowadzeniem zapisów i sporządzaniem sprawozdań według norm PN-EN,
 • podstawowymi wymaganiami odnośnie mieszanki betonowej i betonu (badania wytrzymałości na próbkach i badania nieniszczące oraz klasyfikacja uzyskanego wyniku do określonej klasy wytrzymałości na ściskanie),
 • podstawowymi wymaganiami odnośnie kruszyw i klasyfikacja uzyskanego wyniku do określonej kategorii,
 • podstawowymi wymaganiami odnośnie domieszek chemicznych i klasyfikacja uzyskanego wyniku do określonego typu.
 
Podczas bloku praktycznego uczestnicy:
 • wykonują badania mieszanki betonowej, betonu (w tym badania nieniszczące z zastosowaniem młotka Schmidta), kruszyw, zapraw budowlanych, spoiw mineralnych,
 • wykonują badania stopnia zagęszczenia gruntu sondą lekką oraz badania wilgotności optymalnej i gęstości maksymalnej szkieletu gruntowego metodą Proctora,
 • wykonują sprawozdanie z przeprowadzonych badań,
 • prezentują badania podczas 10 minutowej prezentacji.
 

Koszt kursu:

 •  1600,00   zł netto + 23% VAT (brutto: 1968,00 zł) - bez zakwaterowania
 •  1900,00 zł netto + 23% VAT (brutto: 2337,00 zł) - z zakwaterowaniem w pokoju dwuosobowym
 • 2119,00 zł netto + 23% VAT (brutto: 2606,37 zł) - z zakwaterowaniem w pokoju jednoosobowym

miejsce szkolenia : http://www.zlotedeby.pl/