• Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

Beton towarowy – kompendium dla odbiorcy i producenta

Współczesne budownictwo stawia coraz wyższe wymagania materiałom budowlanym. Budynki i budowle powinny być bezpieczne, trwałe, przyjazne dla środowiska. Te wszystkie wymagania spełnia beton, pod warunkiem, że zostanie prawidłowo zaprojektowany i wykonany.

Cel szkolenia:

- celem szkolenia jest przekazanie w sposób zwięzły podstawowych informacji na temat właściwości mieszanki betonowej i betonu. W celu ugruntowania wiedzy po każdym bloku tematycznym uczestnicy odpowiadają na pytania obejmujące analizowany obszar.

Odbiorcy szkolenia:

- inżynierowie materiałowi, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru, laboranci betonu, dział handlowy.

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia:

- definicja betonu towarowego
- właściwości mieszanki betonowej i betonu
- beton towarowy jako wyrób budowlany
- konsystencja mieszanki betonowej: badanie i klasyfikacja
- zawartość powietrza: : badanie i klasyfikacja
- klasy ekspozycji: omówienie i analiza
- temperatura mieszanki betonowej
- wytrzymałość betonu na ściskanie
- identyczność kryterium oceny spełnienia wymagań dla wykonawcy
- beton projektowany a beton recepturowy
- dokument dostawy betonu towarowego, na co zwrócić uwagę co powinien zawierać

miejsce szkolenia : Centrum Konferencyjno-Apartamentowe „Mrówka”,
ul. Przekorna 33, 02-971 Warszawa; www.cka-mrowka.pl