• Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

Beton architektoniczny - projektowanie, wykonywanie, naprawa i ocena

Beton przebył długą drogę od „zwykłego”, „szarego” by stać się architektonicznym.Foto

Minęło wiele lat i potrzeba było olbrzymiej transformacji by przejść od "betonowych osiedli" do architektury betonowej przez duże A.

Obecnie konstrukcje w których stosowany jest beton architektoniczny, coraz częściej stanowią wyzwanie dla Wykonawców. Przy użyciu

 betonu architektonicznego powstają nie tylko obiekty użyteczności publicznej, biurowce, domki indywidualne, ale również obiekty drogowe i mostowe.

Sukces przy wykonywaniu konstrukcji betonowych z zastosowaniem betonu architektonicznego zależy od starań wszystkich grup uczestniczących w tym skomplikowanym procesie budowlanym. Efekt końcowy jest w równym stopniu wynikiem pracy architekta, projektanta, dostawcy deskowań, dostawcy mieszanki betonowej jak i wykonawcy.

Foto

Celem szkolenia jest przybliżenie informacji, wszystkim osobom biorącym udział w procesie wykonywania a raczej tworzenia konstrukcji z betonu architektonicznego, które pozwolą na jak najlepsze zaprojektowanie i wykonanie takiej konstrukcji.

Szeroki zakres szkolenia został tak dobrany, by każdy z uczestników posiadł wystarczająca wiedzę niezbędną w komunikacji między poszczególnymi uczestnikami procesu.

Zakres szkolenia:

- polskie i światowe normy i specyfikacje dla betonu architektonicznego

- podstawowe definicje

- metody uzyskiwania powierzchni

- deskowania i ich wpływ na powierzchnię

- projektowanie i błędy projektowe

- podstawowe błędy wykonawcze

- naprawy powierzchni

- projektowania mieszanki,

- barwienia betonu,

- układania i zagęszczania,

- pielęgnacja,

- zabezpieczania powierzchni,

- zasady użycia środków antyadhezyjnych,

- wpływa warunków atmosferycznych,

- samozagęszczalny beton architektoniczny

- ocena i odbiór betonu architektonicznego. 

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w szkoleniu.