• Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

Pion Szkoleń

Beton towarowy; mieszanki związane hydraulicznie - regulacje prawne, wymagania techniczne  Podczas szkolenia zostaną omówione i przeanalizowane ...
Podczas kursu uczestnicy zapoznani zostają z zasadami wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu,  normą PN-EN 206 w odniesieniu do technologii betonu i projektowania...
Podstawową zasadą systemów zarządzania jest funkcjonowanie zgodnie z ideą ciągłego doskonalenia.  Spełnienie wymagań często związane jest z koniecznością stosowania...
Szkolenie Specjalista ds. badań w zakresie  betonu, mieszanek zwiazanych hydraulicznie oraz kruszyw to odpowiedż na rosnące wymagania w odniesieniu do laborant...
Beton przebył długą drogę od „zwykłego”, „szarego” by stać się architektonicznym. Minęło wiele lat i potrzeba było olbrzymiej transformacji ...
Szkolenie adresowane jest do firm projektowych, wykonawczych lub  nadzorujących prace z zakresu budownictwa betonowego.   Zagadnienia omawiane podczas kursu:...
Szkolenie obejmuje badania betonu w konstrukcjach. Jest ukierunkowane przede wszystkim na badania nieniszczące metodą sklerometryczną według PN-EN 12504-2. Obejmuje również...
Współczesne budownictwo stawia coraz wyższe wymagania materiałom budowlanym. Budynki i budowle powinny być bezpieczne, trwałe, przyjazne dla środowiska. Te...