• Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji - B system 2+ (wyroby budowlane i beton towarowy w systemie 2+)

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny zgodności. Posiadanie ZKP przez producentów wyrobów budowlanych jest obligatoryjne. Stosowanie Zakładowej Kontroli Produkcji jest niezbędne, aby producent mógł oznaczać swoje wyroby znakiem budowlanym.

 

Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji - Instytut prowadzi procesy certyfikacji dla następujących wyrobów:

 • Kominy, przewody kominowe i wyroby specjalne
 • Materiały termoizolacyjne, złożone zestawy -  systemy izoalcyjne
 • Kruszywa
 • Wyroby do budowy dróg
 • Prefabrykowane wyroby ze zwykłego lekkiego autoklawizowanego betonu komórkowego
 • Beton i wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem
 • Mieszanki związane hydraulicznie

Informacja o statusie wydanych certyfikatów

Wykaz certyfikatów zawieszonych, cofniętych