• grafika

  Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • grafika

  Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • grafika

  Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • grafika

  Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • grafika

  Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

Certyfikacja wyrobów - CE system 1

> > Certyfikacja-wyrobow-ce-system-1

Certyfikacja wyrobów budowlanych

Zakładowa kontrola produkcji (ZKP) oznacza udokumentowaną stałą i wewnętrzną kontrolę produkcji w zakładzie produkcyjnym, zgodnie ze stosowanymi specyfikacjami technicznymi.

ZKP jest stałym elementem systemu oceny zgodności oraz systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.

Certyfikacja wyrobów budowlanych - Instytut prowadzi procesy certyfikacji dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

grafika

Informacja o statusie wydanych certyfikatów