• Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

Certyfikacja systemu zarządzania

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu prowadzi certyfikację systemu zarządzania według wymagań normy EN ISO  9001 w zakresie dobrowolnym.

Norma EN ISO 9001 zdobyła największe uznanie na świecie jako norma jakościowa, której założenia odnoszą się do systemów zarządzania jakością jak również do ogólnych kwestii związanych z systemami zarządzania.

Certyfikacja

Norma EN ISO 9001 należy do grupy norm serii EN ISO 9000. Jest podstawą do wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością (SZJ). Wymagania opisane w normie EN ISO 9001 pozwalają na wdrożenie SZJ zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, jak i w administracji.

EN ISO 9001:

 • określa wymagania jakie musi spełniać organizacja - wymagania te są pogrupowane w odpowiednie działy zgodnie z modelem funkcjonowania organizacji.
 • pozwala na stosowanie "wyłączeń" wybranych elementów punktu 7 normy (np. procesu projektowania wyrobów) z zakresu certyfikacji jeżeli ma to odpowiednie uzasadnienie.

 

Schemat czynności wykonywanychw procesie certyfikacji oraz nadzoru nad certyfikatem systemu zarządzania według EN ISO 9001

Certyfikacja schemat