• Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

Certyfikacja laboratoriów badawczych

Certyfikacja Laboratorium Badawcze

 

Program certyfikacji laboratoriów badawczych realizowany jest w oparciu o standard certyfikacji nr SQ – 2010/LB-001.

 

 

Uzyskanie przez laboratorium certyfikatu stanowi potwierdzenie, że laboratoria posiadają wdrożone systemy mające na celu uzyskanie rzetelnych wyników.

 

 

 

IMBiTB prowadzi certyfikację dla laboratoriów z zakresu budownictwa obejmującą badania:

 • mieszanki betonowej i betonu,
 • kruszyw mineralnych,
 • domieszek chemicznych,
 • spoiw hydraulicznych,
 • wody pochodzącej z recyklingu,
 • zapraw murarskich, budowlanych
 • metody instrumentalne,· analizy chemiczne
 • mieszanek mineralno-asfaltowych
 • gruntu.

 

Etapy certyfikacji

Certyfikacja