• grafika

  Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • grafika

  Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • grafika

  Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • grafika

  Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • grafika

  Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

Certyfikacja kompetencji personelu

> > Certyfikacja-kompetencji-personelu

Program certyfikacji kompetencji personelu realizowany jest w oparciu o standard certyfikacji nr SQ – 2010/KP-001. Program jest adresowany do Laborantów Betonu, Technologów i Projektantów Betonu, Pełnomocników Zakładowej Kontroli Produkcji i Inżynierów Materiałowych.
Certyfikacja kompetencji personelu jest jednym ze sposobów na ciągłe doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu budownictwa.

Certyfikacja

Certyfikacja kompetencji personelu stanowi potwierdzenie, że osoba posiadająca certyfikat:

 • spełniła wymagania Pionu Certyfikacji odnośnie wykształcenia, odbytych szkoleń, podnoszenia kompetencji,
 • weryfikuje swoją wiedzę i umiejętności

 

Etapy certyfikacji

Certyfikacja schemat