• Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

Certyfikacja betonu towarowego (proces dobrowolny)

Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji betonu towarowego wraz z oceną zgodności z normą PN-EN 206 (proces objęty zakresem akredytacji)

Według wymagań zawartych w normie PN-EN 206 producent betonu towarowego powinien mieć wdrożony system jakości - certyfikacja prefabrykaty betonowe.

Zarządzanie jakością jest jedną z kluczowych kwestii we wszystkich organizacjach.

Posiadanie certyfikatu IMBiTB (certyfikacja prefabrykaty betonowe) – BETON TOWAROWY PN-EN 206 stanowi gwarancję, że producent będzie produkować beton na odpowiednio wysokim poziomie.

W ramach takiego certyfikatu producent poddaje się w każdym roku dwóm kontrolom bieżącym oraz auditowi wdrożonego sytemu kontroli.

 

Informacja o statusie wydanych certyfikatów

Wykaz certyfikatów zawieszonych, cofniętych