• Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

Pion Certyfikacji

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości...
Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny zgodności. Posiadanie ZKP przez...
Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji betonu towarowego wraz z oceną zgodności z normą PN-EN 206 (proces objęty zakresem akredytacji) Według wymagań zawartych w normie...
  Program certyfikacji laboratoriów badawczych realizowany jest w oparciu o standard certyfikacji nr SQ – 2010/LB-001.    ...
Program certyfikacji kompetencji personelu realizowany jest w oparciu o standard certyfikacji nr SQ – 2010/KP-001. Certyfikacja kompetencji personelu jest jednym ze sposob...
Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu prowadzi certyfikację systemu zarządzania według wymagań normy EN ISO  9001 w zakresie dobrowolnym. Norma EN...