• Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych

BadaniaIMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206-1. Ponadto oferuje usługi w zakresie określenia wymagań podczas następujących etapów realizacji prac budowlanych:

 • transport mieszanki betonowej,
 • określenie kryteriów przyjęcia mieszanki betonowej na placu budowy,
 • układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej,
 • określenie warunków pielęgnacji mieszanki betonowej i betonu po wbudowaniu.
   

 

Specyfikacje techniczne opracowywane są według wymagań norm PN-EN 206-1 i PN-B-06265 w stosunku do betonu i jego poszczególnych składników i z uwzględnieniem poniższych parametrów:

 • klasa wytrzymałości,
 • klasa ekspozycji,
 • klasa zawartości chlorków,
 • klasa konsystencji,
 • rodzaj i klasa wytrzymałości cementu,
 • typ domieszki i typ dodatku,
 • właściwości specjalne, jeśli są wymagane;
 • maksymalny nominalny górny wymiar ziarn kruszywa.