• Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

Nadzory naukowo - badawcze

podczas planowania, projektowania i realizacji budowy
 

W ramach nadzoru naukowo-badawczego projektu jest prowadzony system nadzoru i kontroli obejmujący:

 1. Projektowanie warunków technicznych wykonania i odbioru konstrukcji betonowych  
 2. Dostawę betonu – w zakresie zgodości ze specyfikacją techniczną i  Prawem Budowlanym.
 3. Proces wbudowania betonu i monitoring jego pielęgnacji w miejscu wbudowania.
 4. Kontrolę i nadzorowanie pracy laboratoriów kontrolnych dostawców betonu i inwestora.

Foto