• Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

Ekspertyzy i opinie budowlane

IMBiTB świadczy usługi eksperckie i opracowuje opinie techniczne w dziedzinie betonu i konstrukcji żelbetowych. 

W ramach prac eksperckich IMBiTB oferuje:

 • analizę i ocenę dokumentacji projektowej i wykonawczej
 • określenie przyczyn uszkodzenia betonowych konstrukcji,
 • kontrolę wykonawcy konstrukcji żelbetowych,
 • kompleksową diagnostykę betonu i konstrukcji żelbetowych, w tym określenie składu stwardniałego betonu

Badania