• Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

Budowlane usługi specjalistyczne

IMBiTB świadczy usługi w zakresie:

 • analizy uzyskanych wyników badań w świetle wymagań norm i innych dokumentów,
 • wbudowania i pielęgnację betonu,
 • opracowywania dokumentacji odnośnie betonu przeznaczonego do zastosowania w konstrukcji nagrzewanej prądem elektrycznym,
 • opracowywania lub weryfikacji specyfikacji technicznych odnośnie wymagań i właściwości mieszanki betonowej i betonu

Foto