• Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

Badania

IMBiTB współpracuje z laboratoriami posiadającymi akredytację PCA lub w odniesieniu do których przeprowadziło ocenę.
W ramach współpracy z laboratoriami IMBiTB wykonuje badania:

 • mieszanki betonowej i betonu,
 • kruszyw mineralnych,
 • domieszek chemicznych i dodatków mineralnych,
 • cementów,
 • analizy mikrostrukturalnej materiałów budowlanych z wykorzystaniem mikroskopii klasycznej i elektronowej.

Badania