Akredytowana Jednostka Certyfikująca - certyfikat akredytacji nr AC 157 | Europejska Jednostka Notyfikowana nr 2311
Akredytowany Organizator Badań Biegłości PT 009

Wykonywanie konstrukcji z betonu

IKONKA_wyklady_granat2
6

SZKOLENIE: Wykonywanie konstrukcji z betonu

Szkolenie adresowane jest do firm projektowych, wykonawczych lub nadzorujących prace z zakresu budownictwa betonowego.

Zagadnienia omawiane podczas kursu:

  • Zasady wbudowania i zagęszczenia mieszanki betonowej
  • Zasady produkcji i dostarczania betonu; wymagania wg PN-EN 206 oraz PN-EN 13670 w zakresie dostaw betonu i metod kontroli
  • Pielęgnacja betonu i jej wpływ na projektowane właściwości betonu
  • Technologia betonowania konstrukcji w warunkach podwyższonej temperatury
  • Technologia betonowania konstrukcji w warunkach obniżonej temperatury
  • Nadzór nad badaniami mieszanki betonowej i betonu
  • Program zapewnienia jakości w technologii betonowania
  • Klasy wykonania poszczególnych etapów realizacji budowy
  • Kontrola odbiorcza betonu; ocena identyczności

Miejsce szkolenia:

Centrum Konferencyjno-Apartamentowe „Mrówka”, ul. Przekorna 33, 02-971 Warszawa;
www.cka-mrowka.pl