Akredytowana Jednostka Certyfkująca - certyfkat akredytacji nr AC 157 | Europejska Jednostka Notyfkowania nr 2311 | Organizator badań biegłości

IKONKA_wyklady_granat2
8

SZKOLENIE: Beton towarowy

Współczesne budownictwo stawia coraz wyższe wymagania materiałom budowlanym. Budynki i budowle powinny być bezpieczne, trwałe, przyjazne dla środowiska. Te wszystkie wymagania spełnia beton, pod warunkiem, że zostanie prawidłowo zaprojektowany i wykonany.

Cel szkolenia:

 • celem szkolenia jest przekazanie w sposób zwięzły podstawowych informacji na temat właściwości mieszanki betonowej i betonu. W celu ugruntowania wiedzy po każdym bloku tematycznym uczestnicy odpowiadają na pytania obejmujące analizowany obszar.

Odbiorcy szkolenia:

 • inżynierowie materiałowi, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru, laboranci betonu, dział handlowy.

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia:

 • definicja betonu towarowego
 • właściwości mieszanki betonowej i betonu
 • beton towarowy jako wyrób budowlany
 • konsystencja mieszanki betonowej: badanie i klasyfikacja
 • zawartość powietrza: badanie i klasyfikacja
 • klasy ekspozycji: omówienie i analiza
 • temperatura mieszanki betonowej
 • wytrzymałość betonu na ściskanie
 • identyczność kryterium oceny spełnienia wymagań dla wykonawcy
 • beton projektowany a beton recepturowy
 • dokument dostawy betonu towarowego, na co zwrócić uwagę co powinien zawierać

Miejsce szkolenia:

Centrum Konferencyjno-Apartamentowe „Mrówka”, ul. Przekorna 33, 02-971 Warszawa;
www.cka-mrowka.pl