Akredytowana Jednostka Certyfikująca - certyfikat akredytacji nr AC 157 | Europejska Jednostka Notyfikowana nr 2311
Akredytowany Organizator Badań Biegłości PT 009

Beton towarowy; mieszanki związane hydraulicznie

IKONKA_wyklady_granat2
cyfra-1

SZKOLENIE: Beton towarowy; mieszanki związane hydraulicznie

Podczas szkolenia zostaną omówione i przeanalizowane następujące zagadnienia:

Beton towarowy wg polskiej normy PN-EN 206+A1:

 • Klasyfikacja betonu
 • Specyfikacja betonu
 • Wymagania dotyczące mieszanki betonowej i betonu
 • Zasady projektowania składu betonu
 • Dostawa mieszanki betonowej
 • Kontrola zgodności i kryteria zgodności
 • Ocena zgodności, badanie identyczności
 • Rodziny betonów
 • System kontroli produkcji
 • Wymagania w odniesieniu do producentów betonu towarowego wynikające z regulacji prawnych

Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym wg norm serii PN-EN 14227 oraz norm PN-S:

 • Kontrola produkcji
 • Wymagania dotyczące składników i składu wyrobu
 • Typy mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym w zależności od uziarnienia i właściwości; oznakowanie typu wyrobu
 • Graniczne krzywe uziarnienia
 • Wymagania w odniesieniu do producentów mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym wynikające z regulacji prawnych
 • Klasyfikacja na podstawie właściwości:
  • klasa wytrzymałości na ściskanie
  • klasa kalifornijskiego wskaźnika nośności CBR
  • natychmiastowy wskaźnik nośności IPI
  • kombinacja klasy wytrzymałości na rozciąganie i modułu sprężystości

W trakcie sesji wykładowej będą przeprowadzane przykłady i warsztaty obliczeniowe:

 • obliczenia klasy zawartości chlorków dla wybranej receptury betonowej
 • przeprowadzenie oceny zgodności z uwzględnieniem kryteriów produkcji początkowej i ciągłej na przygotowanych formularzach
 • przeprowadzenie oceny identyczności na przygotowanych formularzach

Miejsce szkolenia:

Centrum Konferencyjno-Apartamentowe „Mrówka”, ul. Przekorna 33, 02-971 Warszawa;
www.cka-mrowka.pl

ikonka-pobierz

Do pobrania