• Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

Informacja o statusie wydanych certyfikatów - ZKP

Informacje o certyfikowanych wyrobach i ich producentach

Pion Certyfikacji na życzenie udostępnia informacje o certyfikowanych wyrobach i ich producentach.

Osoba zainteresowana uzyskaniem informacji o certyfikowanych wyrobach i ich producentach proszona jest o złożenie w formie pisemnej (pocztą lub e-mail) zapytania zawierającego:

 •  nazwę dostawcy
 • nazwę wyrobu zgodną z oznaczeniem określonym w dokumencie odniesienia

Informacja zostanie udzielona w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zapytania.